Duurzaamheid

Binnen onze zorginstellingen bedenken professionals van alles om op een duurzame manier zorg te verlenen. Van recycling tot energiezuinig pandbeheer en het gebruik van duurzame medische materialen. De zorg heeft een substantiële impact op het klimaat (7% van de totale voetafdruk van Nederland, via directe en indirecte emissies). Door het terugdringen van het verbruik van grondstoffen en het realiseren van de energietransitie kan de zorgsector een aanzienlijke impact leveren aan een gezonde leefomgeving en de internationale klimaatdoelstellingen.  

De afgelopen jaren is vanwege de vergrijzing en toegenomen druk op de zorg al veel geïnvesteerd in ontwikkelingen die ook bijdragen aan verduurzamingsdoelstellingen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek, preventie, digitalisering en regionalisering. Daarnaast geven wij al bijna vijf jaar uitvoering aan de Green Deal Duurzame Zorg. De komende jaren zetten wij als zorgsector in op duurzame ‘Passende zorg’, waarbij ook de milieu-impact wordt meegenomen.  
 

Green Deal Duurzame Zorg  

Diverse zorgpartijen (NFU, ActiZ, de Nederlandse GGZ, VGN en de NVZ), Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Nederlandse verduurzamingsdoelstellingen opgenomen in de Green Deal Duurzame zorg 2.0. (GDDZ 2.0). Afspraken in de Green Deal Duurzame Zorg zetten in op het behalen van de tussentijdse doelstellingen in 2030 (55% CO2-emissiereductie) en de einddoelen in 2050.   

  

Doelstellingen  

 De NVZ zet zich samen met leden en veldpartijen in voor duurzaamheid in de zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:   

  1. Samen met de partners in de zorg zetten wij in op het realiseren van CO2-emissiereductie. Het doel is 55% reductie in 2030 en energieneutraal in 2050.   

  1. Gezondheidsbevorderende omgeving. Een gezonde leefomgeving leidt tot minder zorgvraag en een beter milieu. De NVZ draagt bij aan de uitvoering van het preventieakkoord.  

  1. Reduceren van medicijnresten in het afvalwater in samenwerking met ministerie I&W, RIVM en Waterschappen.  

  1. Inzet op circulaire bedrijfsvoering: afval scheiden, duurzame medische hulpmiddelen en het gebruik van herbruikbare in plaats van wegwerpproducten.  

  1. Heldere regelgeving, eenduidige verantwoording. Wij vragen om duidelijke en eenvoudige wet- en regelgeving, een stip op de horizon en harmonisatie van wetgeving waar mogelijk.  

  1. Duidelijkheid over de financiële kaders. Verduurzaming van de zorgsector vraagt om langjarige investeringen. Wij vragen de overheid hier comfort in te geven in de begroting van VWS.  

   

Meer weten?   

  Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van duurzaamheid:  

Contact
Afbeelding
Janneke Baars

Janneke Baars

beleidsadviseur
j.baars@nvz-ziekenhuizen.nl