Samenwerkingsprogramma's

De NVZ werkt actief samen met partners binnen en buiten de sector. Hieronder vind je een overzicht van de samenwerkingsprogramma's waar de NVZ aan deelneemt en bijdraagt.

Filter op

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders en met behulp van allerlei protocollen in de zorg, is de zorggerelateerde schade en sterfte al aanmerkelijk gedaald. Maar om nog verder te komen, hebben we niet zozeer meer protocollen en blauwdrukken nodig, maar vertrouwen, vakmanschap en verbinding. Met het programma Tijd voor Verbinding maken we patiëntveiligheid als onderwerp bespreekbaar, leggen we contacten, delen we ervaringen en ontwikkelen we activiteiten zoals (online) ondersteuning, lezingen, conferenties en kennisuitwisseling.

Afbeelding
Laboratorium

In het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) werken patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid samen aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. 

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP 5) helpt instellingen van medisch specialistische zorg en audiologische centra om de volgende stap te zetten in de digitale informatie-uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) én tussen instellingen onderling.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Met de KiPZ-subsidieregeling investeren ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in het strategisch opleiden van al hun medewerkers.