Uitkomstgerichte zorg

In het Hoofdlijnenakkoord 2019 - 2022 is afgesproken dat voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie van de zorg beschikbaar komt, en dat er meer gebruik wordt gemaakt van samen beslissen in de spreekkamer. Om dit te realiseren is het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) gestart. Alle HLA-partijen doen hieraan mee, waaronder de NVZ. 

Doel 

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is. Om deze ontwikkeling door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars aan het programma Uitkomstgerichte Zorg. 

Het programma bestaat uit de volgende thema’s:  

Per thema zijn concrete doelen en een plan van aanpak geformuleerd. Binnen het programma is de NVZ verantwoordelijk voor het thema Leren en veranderen.   

Lees meer over het programma op de website Uitkomstgerichte zorg

Tijdlijn

Het programma Uitkomstgerichte zorg loopt tot en met 2022. Een aantal afspraken uit het programma loopt nog door tot in 2023, zoals het opleveren van uitkomstensets voor aandoeningen (thema: Inzicht in uitkomsten).  

Resultaten 

De resultaten van het programma Uitkomstgerichte zorg zijn te vinden op het Platform Uitkomstgerichte zorg. Zo is er een uitgebreide databank opgezet met goede voorbeelden op het gebied van samen beslissen, en kunnen zorginstellingen gebruik maken van een coach of ambassadeur.  

Overige resultaten zijn onder andere: