KiPZ (kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg)

Met de KiPZ-subsidieregeling investeren ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in het strategisch opleiden van al hun medewerkers.

Doel

Opleiden is van belang om ontwikkelingen in de zorg te kunnen bijbenen. Ook met het oog op behoud van personeel is opleiden essentieel. De NVZ ondersteunt leden met informatie en advies over de aanvraag en verantwoording van de subsidie. Ook deelt ze goede voorbeelden en inspiratie over opleidingsthema's en -aanpak.

Met de KiPZ-subsidie betalen instellingen:  
•    in- en externe opleidingen;   
•    begeleiding;  
•    verletkosten;  
•    het in stand houden van opleidingsfaciliteiten. 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dienen instellingen een actueel strategisch opleidingsplan (SOP) in. Ook het opleidingsjaarplan, inclusief begroting, de instemming van de ondernemingsraad en jaarrekening zijn onderdeel van de aanvraag. Jaarlijks moeten instellingen verantwoording afleggen over de besteding van het geld.  

Tijdlijn

Sinds 2014 kunnen ziekenhuizen, umc’s en zelfstandige klinieken subsidie ontvangen op grond van de KiPZ-regeling. De huidige regeling loopt vooralsnog tot 1 januari 2024. De NVZ blijft lidinstellingen de komende periode ondersteunen bij de ontwikkeling en borging van hun strategisch opleidingsbeleid.

Focus

De focus ligt op een aantal opleidingsthema’s: 

  • Anders kijken naar bekwaamheid, leren en vakmanschap 
  • Veranderkunde voor leidinggevenden 
  • Duurzame inzetbaarheid 
  • Opleiden in krapte en capaciteitsmanagement 
  • Gedifferentieerd werken 
  • Digitale zorg 

Rondom deze thema’s publiceert de NVZ artikelen, stimuleert ze kennisdeling en ontwikkelt ze een collegereeks voor HR-professionals. 

B-learningplatform

Ben jij geïnteresseerd in de nieuwste trends in leren en opleiden in de ziekenhuisbranche? Je bent welkom op het B-learningplatform: een initiatief van een groep ziekenhuizen en revalidatiecentra, ondersteund door de NVZ. B-learning gaat over leren en opleiden, sociale en technologische innovatie, cultuur- en organisatieverandering en leiderschap in de zorg. Het platform organiseert samen met de NVZ een aantal keer per jaar interactieve bijeenkomsten. Doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen en de vertaling te maken naar je eigen praktijk.

Wil je meer informatie over B-learning? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet

Toolbox

Onderstaande documenten kunnen helpen hij het aanvragen en verantwoorden van een KiPZ-subsidie. In de KiPZ-Kennisnetgroep vind je nog meer relevante documenten.

Contact
Afbeelding
Charlotte Bel

Charlotte Bel

programmamanager RN2Blend en KiPZ
c.bel@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over