Privacy statement

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, gevestigd aan Winthontlaan 1, 3526 KV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Winthontlaan 1, 3526 KV Utrecht 
Website: www.nvz-ziekenhuizen.nl 
e-mail: info@nvz-ziekenhuizen.nl
telefoon: 030 2739367

Verwerking van persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website(s)
 • Internetbrowser en apparaattype

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nvz-ziekenhuizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Reden voor verwerking van persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven
 • Bereikbaarheid (bellen of e-mailen) indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening 
 • Analyseren van jouw activiteiten op de website)s) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) tussen zit. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw voor- en achternaam, titel, geslacht, werkgever, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer totdat het NVZ-lidmaatschap door jouw werkgever wordt beëindigd of totdat je zelf aangeeft dat jouw persoonsgegevens moeten worden verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gebruik van cookies 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens (waarover wij beschikken) in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nvz-ziekenhuizen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze site.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nvz-ziekenhuizen.nl.