Masterclass Veiligheidsdenken (Safety-II) voor bestuurders

Het programma ‘Tijd voor Verbinding’ heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten van patiëntveiligheid, door gebruik te maken van innovatie. Tijdens de masterclass praten we bestuurders van NVZ-lidinstellingen vanuit een bestuurlijk perspectief bij over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Safety-II. 

Van Safety-I naar Safety-II

De basis voor de patiëntveiligheid is gelegd in Safety-I, maar wat hiermee kan worden bereikt is beperkt. Een volgende stap op het gebied van patiëntveiligheid is Safety-II. Hierbij ligt de focus op het vergroten en ondersteunen van het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de professionals in de context waarin zij werken.

 

De lessen uit het programma ‘Tijd voor Verbinding’ zijn van belang voor het vergroten van de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen, maar hebben ook impact op de samenwerking in de keten, het werkplezier van professionals en verbeter- en verandertrajecten in het algemeen.

 

Masterclass voor bestuurders
In de masterclass ‘Veiligheidsdenken (Safety-II) voor bestuurders’ praten we bestuurders van NVZ-lidinstellingen vanuit een bestuurlijk perspectief bij over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Safety-II. We gaan in op geleerde lessen vanuit ‘samen transformeren’ naar een nieuw perspectief en proactieve sturing op de patiëntveiligheid.

Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of mail naar bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.

Soort
Bijeenkomsten
Datum
03-04-2024
Tijd
08:00 - 09:00
Locatie
Online via WebEx
Kosten
€ 0.00 p.p.