Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

De cao, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, kent een apart hoofdstuk ten aanzien van de medisch specialist in dienstverband. 

Tijdens de Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) wordt het onderscheid tussen Cao en AMS toegelicht. De cursus heeft een interactief karakter en biedt ruimte om eigen vragen en casuïstiek te bespreken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen
• De relatie Cao Ziekenhuizen en AMS
• De positie van de medisch specialist in dienstverband
• Het statuut AMS
• Inhoud en opbouw van de AMS
• Pensioenaftopping
• Variflex
• Het Budget Organisatorische Eenheid

Voor wie
De Cursus AMS is voor NVZ-leden die strategisch of uitvoerend betrokken zijn bij de AMS, bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling HRM of directiesecretarissen.

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Meer weten
Heb je een vraag over trainingen van de NVZ? Neem dan contact op met Heleen Steenbeek via 06 12 17 80 90 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.

Soort
Training
Datum
10-09-2024
Tijd
09:30 - 16:30
Locatie
Jaarbeurs (Beatrixgebouw)
Kosten
€ 490.00 p.p.