Voorjaarsnota 2024: investeer in zorg!

Nieuws

In de week van 3 juni spreekt de Tweede Kamer over de lopende Rijksbegroting. De NVZ heeft voorafgaand aan dit debat het belang van de zorg onder de aandacht gebracht van de politiek.

De inbreng van de NVZ heeft betrekking op de financiële middelen voor de arbeidsmarkt in de zorg, de digitaliseringsagenda en de noodzakelijke investeringsruimte voor revalidatiecentra, categorale instellingen en ziekenhuizen.
De zorgsector staat voor een belangrijke transformatieopgave. Om die te laten slagen, heeft de zorg volgens de NVZ meer slagkracht nodig. 

NVZ-brief Inbreng richting debat voorjaarsnota 2024