Tweede Kamer wil betere uitwisseling medicatiegegevens

Nieuws

Op dit moment moet een patiënt expliciet toestemming verlenen voor het delen van gegevens tussen zorgverleners. Omdat zonder toestemming gegevens niet inzichtelijk zijn, leidt dit tot onwenselijke situaties voor zowel patiënten als zorgverleners. Een juist overzicht van de actuele medicatie is essentieel en voorkomt heropnames. Wekelijks worden zelfs 1200 patiënten opgenomen in verband met medicatie-incidenten, waarvan 50% vermijdbaar is.

De Tweede Kamer heeft vandaag daarom op voortouw van Wieke Paulusma (D66) en Judith Tielen (VVD) een motie over dit onderwerp aangenomen. De kamerleden vragen aan het kabinet te verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiënten onder de reikwijdte te brengen zijn van het aankomende wetsvoorstel voor een ‘geen-bezwaar’-systeem in de acute zorg. Medische gegevens worden dan gedeeld tussen zorgverleners van de patiënt, tenzij de patiënt ervoor kiest en aangeeft dit niet te willen.

Dit voorstel vanuit de politiek kan rekenen op steun van zorgprofessionals, patiënten en zorginstellingen. Vorige week werd een breed ondertekende brief hierover gedeeld met de Tweede kamer.