Rondetafelgesprek Tweede Kamer: Acute zorg is 'teamwork'

Nieuws

In aanloop naar het Kamerdebat over de acute zorg op 3 april liet de Tweede Kamer zich in een rondetafelgesprek informeren door het zorgveld. Edwin van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het BovenIJ in Amsterdam-Noord en tevens NVZ-bestuurder, sprak over het belang van goede samenwerking. Die vindt niet alleen plaats binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten.

Edwin vd Meer

De Tweede Kamer nodigde de ziekenhuisbestuurder uit om inzicht te geven in hoe Amsterdam-Noord de spoedzorg gezamenlijk heeft vormgegeven. Onder regie van het ROAZ is in de regio Amsterdam de afgelopen jaren samen met de gemeente en betrokkenheid van bewoners gewerkt om de acute zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. "Juist door elkaar goed te kennen, zowel bestuurlijk als op de werkvloer, ontstaat samenwerking, vertrouwen, en wederzijds respect”, aldus Van der Meer.

Lef en leiderschap

Dat resulteerde vorig jaar in de opening van de spoedpost Amsterdam Noord. Van der Meer: “Het is een hele kunst om samen te werken binnen een systeem dat af en toe knelt.” Tijdens het rondetafelgesprek wees de bestuurder op de bekostiging, beperkte mogelijkheden om patiëntgegevens uit te wisselen, en beknellende wet- en regelgeving. Maar het glas is halfvol: "Met lef en leiderschap moeten we ervoor zorgen dat we de acute zorg op goed niveau houden, en op sommige onderdelen zelfs verbeteren.”

Input betrokkenen rondetafelgesprek

Aan het rondetafelgesprek namen ook zorgprofessionals, bestuurders van zorgverzekeraars en burgemeesters deel. David Baden, SEH-arts en voorzitter van zijn beroepsvereniging, sprak over het belang van een lokaal netwerk van professionals die elkaar kennen en bekend zijn met de sociale context van de patiënt. Ook DSW-directeur Aad de Groot benadrukte de meerwaarde van een sterke regio en noemde samenwerking de sleutel om acute zorg toekomstbestendig te maken. Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk en tevens voorzitter van het netwerk van gemeenten met een regionaal ziekenhuis, vroeg aandacht voor het tijdig betrekken van lokaal bestuur en lokale bevolking bij een aanpassing in de acute zorg. Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, benadrukte het belang van het patiëntperspectief bij de inrichting van zorg.

Randvoorwaarden toekomstbestendige organisatie acute zorg

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 3 april over de acute zorg met demissionair minister Pia Dijkstra (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Richting het Kamerdebat vraagt de NVZ om een aantal randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn voor een toekomstbestendige organisatie van acute zorg. Zo pleit de NVZ voor een bekostiging van acute zorg op basis van beschikbaarheid, een versterking van regionale zorgcoördinatie en samenwerking, en de invoering van een geen-bezwaar systeem voor gegevensuitwisseling bij spoedsituaties. 

Lees de gezamenlijke oproep tot verbetering gegevensuitwisseling
Lees de inbreng van de NVZ richting het Kamerdebat 
Kijk het rondetafelgesprek over de acute zorg terug (YouTube)