Reactie Prinsjesdag: Investeer in een gezond Nederland

Nieuws

De NVZ roept de Tweede Kamer op om in 2024 de zorg hoog op de politieke agenda te zetten en te investeren in de verpleegkundigen. Het is urgent dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid neemt en extra loonruimte vrijmaakt om de door de SER gesignaleerde loonachterstand te overbruggen. Voor het aantrekken en behouden van zorgprofessionals en daarmee het waarborgen van de toegankelijkheid van de zorg is dit hard nodig. 

In de Rijksbegroting gaat extra aandacht uit naar armoedebestrijding in Nederland. Dit ziet de NVZ als een belangrijke eerste stap om Nederland gezonder te maken. Het voorkomen van de vraag naar zorg vereist dat op alle beleidsterreinen wordt ingezet op het voorkomen van gezondheidsschade. Dit is een kernopgave voor een nieuw kabinet. 

Lonen

NVZ-voorzitter Ad Melkert: "Wij zijn blij dat de Tweede Kamer ons nog steeds volop steunt bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord. Hierdoor kunnen wij samen blijven werken om de toenemende zorgvraag op te vangen. Tijdens de begrotingsbehandeling rekenen we op de Kamer om in deze demissionaire periode het initiatief te nemen om extra loonruimte vrij te maken voor de middeninkomens in de zorg, waarop ook door de SER is aangedrongen. Dit is cruciaal om de komende jaren voldoende handen aan het bed te houden en de kwaliteit van zorg voor de patiënt in stand te houden."

Gezondheidsdoelen

Het demissionaire kabinet wil de armoede in Nederland terugdringen. Dit is volgens Melkert een belangrijke eerste stap voor de zorg. Maar er moet meer gebeuren. De NVZ pleit ervoor het advies van de RVS op te volgen en gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren: "Een goede gezondheid begint thuis en raakt alle beleidsdossiers. Op alle ministeries moet gewerkt worden aan de gezondheidsdoelen. Het terugdringen van armoede is hiervan een goed voorbeeld. Mensen die in armoede leven ervaren vaker gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld omdat ze besparen op gezonde voeding en sport of omdat ze zich zorgen maken over schulden. We kunnen met het terugdringen van de onaanvaardbare gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleide mensen grote gezondheidswinst boeken. De aanpak hiervan moet buiten de zorg beginnen. Dat is voor een nieuw kabinet een opdracht en een kans."

Regeerakkoord

Op 22 november vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De NVZ stuurde een brief aan de politieke partijen met de tien aanbevelingen voor het regeerakkoord. De aanbevelingen gaan onder meer over preventie, samenwerking in de regio en de arbeidsmarkt. De NVZ vindt dat de uitdagingen voor de zorgsector in het regeerakkoord de hoogste prioriteit moeten krijgen.