Meer dan de helft van de zorgprofessionals wil meer zeggenschap

Nieuws

Verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders willen graag meer zeggenschap over hun werk. In de nulmeting van de Landelijke Monitor Zeggenschap, gehouden onder ruim 21.000 deelnemers, geeft 52% aan graag meer zeggenschap te willen.

LAZ

De respondenten geven in het onderzoek aan dat hun zeggenschap vergroot kan worden door meer tijd en ruimte te krijgen voor hun ontwikkeling. Ook vinden ze het belangrijk dat initiatieven op de werkvloer worden gestimuleerd.

“We wisten het eigenlijk wel, maar nu blijkt het ook uit dit onderzoek: zeggenschap is belangrijk om medewerkers te behouden. Wanneer zorgprofessionals ontevreden zijn doordat ze geen of weinig invloed kunnen uitoefenen op hoe zij hun werk doen, wordt het idee om hun baan op te zeggen aantrekkelijker.” Dat constateert Karin Mondriaan, lid van de stuurgroep zeggenschap en het NVZ-bestuur. “Deze uitkomsten geven werkgevers nog meer inzicht en tools om zeggenschap voor zorgprofessionals te verankeren in hun organisaties.” 

Goede voorbeelden

De leden van de NVZ werken binnen het Landelijk Actieplan Zeggenschap in de Zorg aan verschillende programma’s om verpleegkundigen meer zeggenschap te geven in hun werk. Een voorbeeld is het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Verpleegkundigen startten hun project Mission (im)possible en daaruit volgende pilots met als doel twee keer zo veel patiënten te helpen als voorheen, terwijl werkplezier en kwaliteit van zorg verbeteren. Vanuit verzamelde ideeën en het vervangen van de ‘ja, maar’-reflex door ‘ja, en’ kwamen er aanpassingen op drie terreinen: het meer betrekken van familie bij de zorg, een slimmere rolverdeling voor de verpleegkundigen en de inzet van een app of digitaal platform. Ook in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Isala, Alrijne ziekenhuis en in Amphia zijn goede voorbeelden van meer zeggenschap te vinden.

Samen sterk voor zeggenschap

De Landelijke Monitor Zeggenschap is een initiatief van het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Dit is een samenwerking tussen de beroepsorganisaties BPSW en V&VN, de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ en VGN en tenslotte Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt financiering beschikbaar aan organisaties om zeggenschap te versterken.

Lees meer 

  • Nieuwsbericht op de website van het Actieplan Zeggenschap. 
  • Materialen voor het versterken van zeggenschap. 
  • Congres ‘Tijd voor meer zeggenschap' voor zorgmedewerkers op 3 juni, aanmelden is al mogelijk. ‘Mission (im)possible’ is een van de onderwerpen op dit congres.