Joris Uges treedt aan als bestuurslid NVZ

Nieuws

Graag verwelkomen we Joris Uges in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Vanaf 1 februari 2024 volgt hij Willem Wiegersma op en vertegenwoordigt hij de revalidatie-instellingen in het NVZ-bestuur. Daarnaast zal Uges zich in het bestuur onder meer richten op de portefeuilles financiering en contractering, dure geneesmiddelen en duurzaamheid.

Joris Uges

Joris Uges was tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG), en daarvoor vicevoorzitter bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). De ervaringen die hij in deze posities heeft opgedaan zijn van grote toegevoegde waarde voor het dossier dure geneesmiddelen waarop hij zich binnen het NVZ-bestuur gaat richten. Begin 2022 is Uges overgestapt naar de revalidatiezorg en is hij aangesteld als medisch bestuurder bij Rijndam Revalidatie.

NVZ-voorzitter Ad Melkert is verheugd met de benoeming van Uges: “De brede kennis en ervaring van Joris in zowel de farmacie, de ziekenhuissector én de medisch specialistische revalidatie vormen een bijzondere combinatie en een waardevolle toevoeging in het NVZ-bestuur. De NVZ heeft met partijen in het Integraal Zorgakkoord afspraken gemaakt over betaalbaarheid en gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Samen met Joris Uges in het bestuur gaan wij dit de komende jaren verder vormgeven. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking.”

Joris Uges: “Revalidatie is beweging, zorgt voor vooruitgang. Iedere dag een stapje verder dan de dag ervoor. Dit kan alleen in samenwerking. In multidisciplinaire teams, vanuit eigen expertise, helpen we de patiënten verder. Dit neem ik graag mee naar de NVZ, waar we ook door krachten te bundelen het verschil kunnen maken. Ieder vanuit eigen expertise en perspectief streven we elke dag naar een stap verder. Voor duurzame en betaalbare zorg van morgen. Daar zet ik me vol enthousiasme voor in!"