Jongerenpeiling: jongeren willen meepraten over hun toekomst in het ziekenhuis, liefst online

Nieuws

Wat kunnen ziekenhuizen doen, nu en in de toekomst, om aantrekkelijk te zijn voor de jongere generaties? Om dat in beeld te brengen, heeft de NVZ begin 2024 een jongerenpeiling gehouden. De conclusie: de meeste jongeren willen graag hun mening geven over wat zij belangrijk vinden in het werk. Het liefst online, via panels of enquêtes. 

Jonge zorgprofessionals

Andere aanpak nodig 

Ziekenhuizen, maar ook revalidatie-instellingen en categorale instellingen als oogziekenhuis, audiologische centra, dialysecentra etc. hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn niet genoeg goed opgeleide professionals beschikbaar voor de toenemende zorgvraag. Ook gaan de komende jaren veel zorgmedewerkers met pensioen. Dat vraagt om een andere aanpak, zodat de patiëntenzorg niet in het gedrang komt door personeelstekorten. Hoe denken (zorg)studenten en de jonge generatie medewerkers zélf over het werken in deze sector? Wat maakt het werk uitdagend voor hen? Waar kunnen werkgevers beter op inspelen, om aantrekkelijk te zijn voor Gen-Y en Gen-Z?  

Hoe wil je meepraten? 

Om dat in beeld te brengen, heeft de NVZ begin 2024 een jongerenpeiling gehouden. De online enquête is gehouden onder studenten (vanaf 3e leerjaar) van zorg- en niet-zorgopleidingen en onder mensen die tot vijf jaar werkzaam zijn in een ziekenhuis, revalidatie- of categorale instelling. De peiling leverde in 5 weken tijd bijna 2700 reacties op. Centraal stond de vraag op welke manier jongeren inbreng willen hebben over hun (toekomstig) werk. Zodat er niet óver hen gepraat wordt, maar mét hen. De uitkomst was duidelijk: 85% wil meepraten over wat ze belangrijk vinden in hun (toekomstig) werk. En dan bij voorkeur op een online manier: het invullen van enquêtes, je mening geven op een online platform, of meedoen aan een online bijeenkomst. 

Generaties 

In de reacties komen vaak de verschillen tussen generaties voor: ’Ik merk dat mijn collega’s en ik soms een ander toekomstbeeld hebben. Mede doordat ik gezien mijn leeftijd anders over dingen denk (ik werk in een team voornamelijk 50+)’.  

Een ander zegt: ‘De nieuwe generatie is de generatie die de komende tijd veel moet gaan opvangen. Door de vergrijzing, de toenemende zorgvraag (daardoor) en de hoge kosten moeten we anders met zorg omgaan. De jongeren van nu kunnen met de kennis van nu en van de toekomst bijdragen om de zorg op een nieuwe manier in te richten.’ 

Weer een ander vindt het belangrijk dat het werkveld meegroeit met de ontwikkelingen in de samenleving, trends en ontwikkelingen en wat er speelt onder de (jonge) medewerkers. 

Motieven 

De top-3 van redenen om mee te willen denken, is volgens de deelnemers: invloed hebben op het werk (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden), een interessante training of workshop kunnen volgen, en meer kennis opdoen over het werken in de eigen organisatie.  

Raad voor de Toekomst 

Een manier om de stem van jongeren te laten horen binnen de NVZ, is in een ‘Raad voor de Toekomst’. Die kan aan het NVZ-bestuur aangeven wat jongeren belangrijk vinden in het werk. 72% van de invullers heeft hiervoor wel interesse en staat open voor contact. De NVZ verwerkt nu alle reacties en gaat met de uitkomsten aan de slag om de stem van jongeren te laten doorklinken.