Main content

Zorgstelsel en bestuur

De NVZ houdt zich ook bezig met het zorgstelsel waarbinnen de medisch-specialistische zorg georganiseerd is, en met het bestuur en toezicht van de Nederlandse ziekenhuizen. 

Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 

In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (MSZ) zijn voor de jaren 2019-2022 afspraken gemaakt over het opvangen van de toekomstige zorgvraag met een beperkte volumegroei. Dit is gebeurd door verschillende partijen, waaronder VWS, ZN en de NVZ. Daarnaast gaat het akkoord over:  

Governancecode Zorg

Professioneel bestuur en toezicht zijn van groot belang voor een goed functionerende zorgsector. In de  Governancecode Zorg  zijn regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Naleving van de Governancecode is verplicht voor de leden van de NVZ.  

Winstuitkering in de Zorg 

De politieke behandeling van het wetsvoorstel “Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg” ligt stil sinds 2015. Het kabinet Rutte III onderzoekt de mogelijkheden rondom winstuitkering in de zorg. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over sectorontwikkeling