Main content

Zorgprofessionals Maken de Toekomst! (ZMT!)

Het versterken van de regionale samenwerking is een belangrijke sleutel voor het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. Onder de vlag van het arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst! (ZMT!) werkt de NVZ samen met leden en stakeholders aan arbeidsbesparende innovatieve oplossingen en het versterken van samenwerking op het gebied van instroom en behoud van personeel.

Een stevige impuls geven aan de huidige arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche. Daar werkt de NVZ de komende jaren aan met het programma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!). Met als doel: een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers op de juiste plek.

Slimme oplossingen

Ziekenhuizen kampen met een te lage instroom en een te hoge uitstroom van personeel. Er zijn niet genoeg goed opgeleide professionals beschikbaar voor de toenemende en veranderende zorgvraag. Ook gaan de komende jaren veel zorgmedewerkers met pensioen. Slimme oplossingen zijn nodig. Oplossingen die zorgen voor balans in de vraag naar en het aanbod van gekwalificeerd personeel. En ervoor zorgen dat de zorgverlening niet in het gedrang komt door personeelstekorten. Aan die oplossingen werkt de NVZ in het programma ZMT!. 

Pijlers

ZMT! zet in op 2 pijlers:

  • Slimmer werken

Slimmer werken focust op de inzet van arbeidsbesparende innovaties. Het gaat om proces-, sociale en technologische innovaties die zorgen voor een hogere inzetbaarheid en een lagere werkdruk.

  • Samenwerken

De tweede pijler richt zich op samenwerking op het terrein van strategisch HR-beleid, inclusief opleiden. De transitie naar toekomstbestendige zorg vraagt om samenwerking tussen zorginstellingen op het gebied van instroom én behoud van medewerkers. De NVZ stimuleert haar leden in de regio voorwaarden te creëren om medewerkers aan te trekken en te behouden.

Stroomversnellers

Voor elk thema binnen de pijlers slimmer werken en samenwerken ontwikkelen we een stroomversneller. Dit is een handreiking voor instellingen om invulling te geven aan het thema, of om deze te versterken. Op die manier helpen de stroomversnellers om de transitie te versnellen of op te schalen.

Meer weten over ZMT!? Kijk op zmt-ziekenhuizen.nl, of neem contact op

Zorgprofessionals Maken de Toekomst!

Wil je meer informatie over arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst (ZMT!)? Word dan lid van de werkgroep Zorgprofessionals Maken de Toekomst! op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.