Main content

Zorgcontractering en zorgverkoop

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken jaarlijks afspraken over de prijs en het volume van de zorg die ziekenhuizen leveren aan patiënten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een contract. Per ziekenhuis en per verzekeraar. Steeds vaker kiezen ziekenhuizen en zorgverzekeraars ervoor om voor meerdere jaren contractafspraken te maken (meerjarencontract). 

Ziekenhuizen declareren vervolgens voor de geleverde zorg de overeengekomen Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-tarieven aan de verzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de facturen en gaat over tot betaling. Ziekenhuizen verantwoorden hun omzet in de jaarrekening. 

Kennisnet Zorgverkoop 

De NVZ ondersteunt haar leden in de Zorgverkoop door het delen van algemene informatie en documenten. Zoals de jaarlijkse juridische analyse van de standaard-overeenkomsten en de uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ) die in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en individuele zorgverzekeraars is opgesteld. Deze informatie en andere producten kun je terugvinden op NVZ Kennisnet bij de werkgroep Zorgverkoop. Leden van de NVZ kunnen lid worden. Dit geeft je toegang tot de werkgroep en brengt je ook in contact met collega’s uit andere ziekenhuizen.  

Bijeenkomsten Zorgverkoop 

Drie keer per jaar organiseert de NVZ de bijeenkomst Zorgverkoop voor alle zorgverkopers uit de ziekenhuizen. Bekijk alle bijeenkomsten in het overzicht

Uitvoering zorgakkoord

Uiteraard kan het voorkomen dat je als ziekenhuis in de zorgcontractering wordt geconfronteerd met algemene knelpunten of problemen in de zorgcontractering. Denk bijvoorbeeld aan contractafspraken die sterk afwijken van de afspraken in het zorgakkoord. Als je hier de NVZ van op de hoogte wilt brengen, dan kan dat via contractering2021@nvz-ziekenhuizen.nl.

Factsheet macrokader 2021 

In de factsheet 2021 (zie Documenten & links) staan relevante feiten voor de lokale zorgcontractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze informatie is door ZN, NFU, ZKN en NVZ samen opgesteld met input van VWS. Met het onderhandelingskarakter als achtergrond, is de insteek van deze factsheets dat er tussen partijen in elk geval geen discussie is over deze feiten en data. 

Zorgverkoop

Wil je meer informatie over Zorgverkoop? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.