Main content

Ziekenhuiszorg in cijfers

Ziekenhuiszorg in cijfers is het jaarlijkse brancherapport van de NVZ. Dit brancherapport beschrijft de stand van zaken van de ziekenhuiszorg van het afgelopen jaar in Nederland aan de hand van verschillende thema’s. 

Terugkerende thema’s 

Het eerste thema in het brancherapport sluit altijd aan op de actualiteit en wisselt ieder jaar. Thema's 2 tot en met 5 zijn terugkerende thema’s: 

Dit maakt het mogelijk om ontwikkelingen te benchmarken. Voor de totstandkoming van het brancherapport maken we gebruik van de meest recente gegevens uit verschillende bronnen. 

Meer over het brancherapport

Meer over de NVZ