Main content

Waardegedreven zorg

Bij Waardegedreven zorg (WGZ) streven we naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Waardegedreven zorg biedt een nieuw perspectief op de toekomst van zorg zodat ons zorgstelsel toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft. Onderdeel van Waardegedreven zorg is het structureel meten van uitkomsten. De gemeten uitkomsten kunnen met de patiënt worden besproken. Ook kunnen uitkomsten belangrijk zijn voor leren en verbeteren.

Ontwikkeling binnen de zorg 

De Nederlandse zorg heeft in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft sterk bijgedragen aan de huidige langere levensduur van mensen. En ook aan het feit dat steeds meer voorheen fatale ziekten, nu te genezen zijn of een chronisch karakter hebben. Het aantal behandelmogelijkheden is toegenomen. Het gaat er daardoor steeds minder om óf een behandeling mogelijk is, maar meer om welke behandeling het beste past bij de patiënt.  

Waardegedreven zorg 

Waardegedreven zorg heeft als doel de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier. Waardegedreven zorg biedt een nieuwe blik op de toekomst van zorg zodat ons zorgstelsel toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft voor alle inwoners van Nederland. 

Onderdeel van Waardegedreven zorg is het structureel meten van uitkomsten. Dit leidt op 2 manieren tot kwalitatief betere zorg. 

  1. Uitkomsten meten 
    In de eerste plaats kunnen de gemeten uitkomsten in de spreekkamer met de patiënt worden besproken. Als de behandelmogelijkheden toenemen, is het steeds belangrijker dat zorgprofessionals samen met de patiënt alle mogelijkheden bespreken en samen tot de beste keuze komen. De patiënt weet zelf welke zorg het best aansluit op zijn wensen en situatie. Wat de beste beslissing is, kan per patiënt verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat de zorgverlener en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen het pad kiezen dat aansluit op de persoonlijke situatie van de patiënt. Een goed gesprek staat hierbij centraal. Het gesprek over uitkomsten die er voor de patiënt toe doen.
  2. Leren en verbeteren 
    In de tweede plaats bieden uitkomsten een belangrijk kader voor leren en verbeteren. Hoe meer inzicht we krijgen in de waarde die de behandeling voor patiënt oplevert , hoe beter we de zorg kunnen verbeteren. Transparant zijn over de geleverde kwaliteit van zorg is vanzelfsprekend. 

 

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Lees ook

Kwaliteitsregistratie

PatiëntveiligheidWaardegedreven zorgRevalidatiecheckWaardegedreven zorgZiekenhuischeck

Meer over waardegedreven zorg