Main content

VIPP-programma

Door het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP) is online inzage in de eigen medische gegevens mogelijk. In 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens.

Door het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP) kan een patiënt online zijn eigen medische gegevens inzien. Daarnaast is het doel van het programma het actieve gebruik door patiënt en zorgverlener en dat het gebruik vanzelfsprekend is. 

Uitgangspunt VIPP-programma 

Het uitgangspunt van het programma is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens.  Om VIPP-doelen te halen, zijn er landelijke standaarden vastgesteld. Hiermee draagt VIPP bij aan de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg.

VIPP is ontwikkeld door de NVZ, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitwerking van het VIPP-programma is op 21 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Het programma loopt tot eind 2019. 

Dupp-campagne

Onderdeel van het programma is de landelijke dupp-campagne die de patiënt informeert over online inzage en aanzet om gebruik te maken van online patiëntomgevingen. 

Deelnemers VIPP-programma 

Aan het programma doen mee: de algemene ziekenhuizen van Nederland, revalidatie-instellingen, dialyse- en epilepsiecentra, radiotherapeutische centra en overige categorale instellingen en een aantal zelfstandige klinieken. Parallel aan VIPP loopt het VIPP-programma via de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.