Main content

VIPP-programma

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP 5) helpt instellingen van medisch-specialistische zorg, en audiologische centra om de volgende stap te zetten in de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt, en tussen instellingen onderling. De uitgangspunten zijn de uitwisseling met de patiënt via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens.   

Met VIPP 1 en VIPP 2 is de basis gelegd voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met de patiënt. Inmiddels bevinden VIPP 1 en VIPP 2 zich in de afrondende fase en is VIPP 5 van start gegaan. Met VIPP 5 wordt de volgende stap gezet in het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Het programma focust zich op de uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarnaast richt het programma zich op de gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen instellingen van medisch-specialistische zorg onderling en het hergebruik van deze gegevens.  

Lees de officiële publicatie in de Staatscourant

Doelen VIPP 5

  • Uitwisseling met de patiënt 

VIPP 5 richt zich op gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een PGO. Hierdoor houden patiënten zelf de regie op hun eigen gezondheid.  

  • Uitwisseling tussen zorgprofessionals 

De beschikbaarheid van medische gegevens is voor zorgprofessionals essentieel. Het draait om het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de arts de informatie niet meer hoeft over te typen. Bovendien hoeft de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal te vertellen.   

3 modules 

De VIPP 5-regeling loopt van 12 februari 2020 tot 1 juli 2023, en bestaat uit 3 modules: 

  1. De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel. 
  2. De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel, en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling. 
  3. De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. 

Gezamenlijke ondersteuning 

Om VIPP 5 meer kracht bij te zetten trekken NFU, NVZ en ZKN gezamenlijk op binnen de regeling. De 3 brancheorganisaties ondersteunen de eigen instellingen bij de implementatie van de VIPP 5-doelstellingen. De gezamenlijke ondersteuning bestaat vooral uit:

  • monitoring;
  • bijeenkomsten;
  • kennisuitwisseling;
  • handvatten voor implementatie, en;
  • leveranciersmanagement.

De ondersteuning richt zich daarnaast op het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen. Bekijk de website van het VIPP-programma.

Vragen 

Heb je vragen over de VIPP 5-regeling of wil je weten wat het projectteam precies voor je kan betekenen? Neem contact op door een e-mail te sturen. Of bezoek de website.

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.