Main content

Verwerkersovereenkomst

Als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder, dan is het sluiten van een verwerkersovereenkomst wettelijk verplicht. Een voorbeeld van een derde partij is de leverancier van het cliënten/patiëntendossier. Om die gegevens veilig te laten verwerken, is een verwerkersovereenkomst ontwikkeld door de brancheorganisaties in de zorg. 

Dossiers van cliënten of patiënten bevatten zeer gevoelige gegevens. Het recht op privacy bepaalt dat personen die deze persoonsgegevens verwerken, daar heel zorgvuldig mee omgaan. 

Verwerkersovereenkomst

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld de leverancier van het cliënten/patiëntendossier. Deze verplichting kwam tot 25 mei 2018 voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en sinds 25 mei 2018 uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wbp heeft het over bewerkersovereenkomst. De AVG heeft het over verwerkersovereenkomst. De betekenis hiervan verschilt niet. 

Standaard modelverwerkersovereenkomst

Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN zijn verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Zij hebben een standaard modelverwerkersovereenkomst BoZ ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. Deze modelverwerkersovereenkomst werkt als standaard voor de hele zorgsector. Zorgorganisaties kunnen het model binnen de grenzen van de Wbp en de AVG aanpassen. 

Meer over digitalisering

Meer over services & producten