Main content

Verpleegkundig specialist en physician assistant

De physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) zijn allebei relatief nieuwe zorgberoepen. Deze beroepen hebben veel potentie om taken van artsen over te nemen. Er is veel informatie beschikbaar over (de inzet van) de VS en PA op de website zorgmasters.nl.

Taakherschikking

De komende jaren zet de overheid stevig in op taakherschikking. Ziekenhuizen staan voor de opgave om een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Van 2 relatief nieuwe zorgberoepen in de zorg is bekend dat ze veel potentie hebben om taken van artsen over te nemen: de physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS).  

Toolbox 

Veel informatie over de inzet van de verpleegkundig specialisten en physician assistants is beschikbaar op de website zorgmasters.nl. Er is een toolbox ontwikkeld met handreikingen en checklists om taakherschikking door te voeren. Ook zijn de verschillen en overeenkomsten in inhoud en bevoegdheden van de beroepen in overzichten weergegeven, animaties geproduceerd en voorbeelden gedeeld. Daarnaast zijn er communicatiemiddelen ontwikkeld die ziekenhuizen kunnen gebruiken om patiënten te informeren over de inzet van deze professionals. Er vinden onderzoeken plaats waarbij de inzet van de verpleegkundig specialisten en physician assistants in de praktijk, en hun kansen en potentie voor de toekomst worden bekeken. 

Platform Zorgmasters 

Al deze informatie is nu op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld via zorgmasters.nl. Deze site heeft een gedeelte voor werkgeverspartijen/professionals én een sectie voor patiënten. Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking. Specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Het Platform richt zich op professionals en patiënten. 

Partners 

Platform Zorgmasters krijgt financiële steun van het ministerie van VWS. Partners van het Platform zijn: NAPA, V&VN, Vereniging van Hogescholen, KOH, FMS en NVZ. 

Banner platform zorgmasters

Documenten & links

Meer over arbeidsmarkt