Main content

Veiligheid van informatie

De NVZ werkt met en voor haar leden aan veiligheid van informatie in de zorg. Dit doen we door een platform te bieden waarop we kennis uitwisselen en door producten en campagnes te ontwikkelen.

Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te delen is een duurzaam informatiestelsel nodig. Samen met onze leden en stakeholders werken we aan veiligheid van zorginformatie. Dit doen we door een platform te bieden waarop we kennis uitwisselen en door producten en campagnes te ontwikkelen.

Netwerk Informatiebeveiliging 

De leden van het Netwerk Informatiebeveiliging wisselen actief kennis en ervaring uit over beveiliging van patiëntinformatie. De norm NEN7510 is hierbij het uitgangspunt. Het netwerk is toegankelijk voor mensen die werkzaam zijn als CISO, ISO of als kwaliteitsmedewerker Informatiebeveiliging. Bekijk de werkgroep op Kennisnet.

Z-CERT 

Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Z-CERT heeft specifieke kennis van hard- en software en medische technologie in de zorg, en ondersteunt zorgverleners op het moment dat ze worden getroffen door een incident. De NVZ is mede-oprichter en veel van onze leden zijn hierbij aangesloten.

Campagne ZEKER 

De NVZ is hoofdpartner van Alert Online, een initiatief dat bewustwording rondom cybersecurity aanjaagt, samen met overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten. Sinds 2015 is de NVZ mede-organisator van de jaarlijkse Campagne ZEKER.

Functionarissen Gegevensbescherming 

Zorginstellingen zijn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit moet omdat in een zorginstelling bijzondere persoonsgegevens - zoals gegevens over de gezondheid - op grote schaal worden verwerkt. Op NVZ Kennisnet is een werkgroep voor FG’s die geregistreerd staan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In een besloten omgeving delen wij kennis wisselen we ervaringen uit. Ook organiseert de NVZ jaarlijks meerdere netwerkbijeenkomsten voor deze groep.

Verwerkersovereenkomst 

Om persoonsgegevens veilig te laten verwerken, is een verwerkersovereenkomst ontwikkeld door de brancheorganisaties in de zorg.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz)

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) wordt gebruikt in samenwerking tussen zorgaanbieders. Het waarborgt een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Download hieronder de gedragscode of de samenvatting ervan.

Toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers

Digitale patiëntdossiers bevatten persoonlijke en gevoelige informatie. Om de privacy van patiënten te borgen, is het belangrijk dat de toegang tot digitale patiëntdossiers is beveiligd. Met de NVZ Routekaart borgt de NVZ dat de sector hier voldoende aandacht aan besteed, en dat instellingen aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging in de zorg kunnen voldoen. Lees meer over toegangsbeveiliging van digitale patiëntdossiers en de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers.

Veiligheid van informatie

Wil je meer informatie over Informatiebeveiliging in de zorg? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering