Main content

Vacatures: communicatieadviseur en netwerkbouwer programma Tijd voor Verbinding

Vacature
Vacatures: communicatieadviseur en netwerkbouwer programma Tijd voor Verbinding

Het programma Tijd voor Verbinding (TvV) werkt de komende 4 jaar aan het verbeteren van de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. Wil je hieraan een bijdrage leveren? Het programma zoekt een netwerkbouwer m/v voor 24-32 uur per week en een communicatieadviseur m/v voor 32-36 uur per week.

Netwerkbouwer

Samen met je collega-netwerkbouwers ben je verantwoordelijk voor het inventariseren, verzamelen en beschrijven van bestaande praktijken, goede voorbeelden en zorgnetwerken vanuit ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Je hebt hierbij een focus en verantwoordelijkheid voor je eigen regio. Je draagt bij aan het bouwen, faciliteren, verbinden en versterken van nieuwe en bestaande netwerken van professionals, ziekenhuizen/zelfstandige klinieken en patiënten die van elkaar leren en elkaar inspireren. Je stimuleert hierbij dat patiëntveiligheidsinitiatieven tot stand komen en leiden tot verbeteringen. Je organiseert regionale en landelijke bijeenkomsten en werkt nauw samen met de 3 veiligheidsadviseurs die de netwerken inhoudelijk verrijken rondom de thema’s antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek.

Bekijk de vacature (pdf).

Communicatieadviseur

Als communicatieadviseur draag je bij aan de monitoring en doorontwikkeling van de communicatiestrategie en positionering van het programma. Op het vlak van externe communicatie richt TvV zich in eerste instantie op het ophalen en delen van kennis, praktijkvoorbeelden en methoden tussen zorgprofessionals, patiënten en overige betrokkenen in het veld. Communicatie-uitingen zoals een interactieve website, social media en overige innovatieve digitale communicatievormen zijn volop in ontwikkeling en help je als kartrekker verder uit te bouwen. Je ziet kansen in verschillende communicatiemiddelen en weet deze stevig neer te zetten om de doelstellingen van het programma te bereiken.

Bekijk de vacature (pdf).

Programma Tijd voor Verbinding 

De NVZ, FMS, NFU, V&VN, ZKN en Patiëntenfederatie Nederland hebben de ambitie om de komende jaren de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg te verbeteren. Hiervoor is het programma Tijd voor Verbinding van start gegaan. Het programma stimuleert en faciliteert het ontstaan van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten, om zo een volgende stap te zetten in het terugdringen van vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg.

De programmaorganisatie richt zich op de thema’s: 

  • Antistollingszorg;
  • Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en zelfstandige klinieken;
  • Het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt;
  • Safety II en veiligheidsergonomie.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.