Main content

Vacature beleidsadviseur

Vacature

Vacature beleidsadviseur 32 - 36 uur

De NVZ is een invloedrijke brancheorganisatie in de zorg. Onze ruim 100 leden zijn algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals: audiologische centra, kankercentra, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten. De NVZ behartigt de belangen van haar leden en ontwikkelt beleid in samenwerking met haar leden en andere relevante veldpartijen en stakeholders. In verband met het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij op korte termijn een beleidsadviseur met verstand van de bekostiging van ziekenhuiszorg.

De organisatie

De ziekenhuiszorg zal de komende jaren flink gaan veranderen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, intensievere samenwerking in de keten en vervaging van de grenzen tussen cure en care. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg zijn voor de komende vier jaar afspraken gemaakt om deze veranderingen in goede banen te leiden. Op die manier moet de zorg op lange termijn betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit blijven. Dit is een ingewikkelde, maatschappelijke opgave die veel van ziekenhuizen vraagt. 

De functie

Een belangrijke uitdaging is om de bekostiging van de medisch-specialistische zorg beter te laten aansluiten op nieuwe ontwikkelingen, zoals ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en ‘waardegedreven zorg’. Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve contractvormen en het vereenvoudigen van het bestaande DBC-systeem, waaronder de huidige registratie- en declaratieregels van de NZa. 
Daarnaast ondersteun je onze leden bij een verdere professionalisering van de financiële verantwoording van hun zorgactiviteiten, onder meer door het concept van horizontaal toezicht verder uit te rollen. Op landelijk niveau onderhoud je contacten met verschillende veldpartijen en stakeholders, zoals andere brancheorganisaties, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Je voorziet onze leden van informatie over relevante landelijke ontwikkelingen en werkt met hen samen aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten. Daarnaast werk je mee aan andere dossiers binnen de NVZ. 

Taken

 • Bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van het DBC-systeem, inclusief de daarbij behorende registratie- en declaratieregels van de NZa.
 • Voorstellen doen voor wijzigingen en verbeteringen in het DBC-systeem én bijbehorende NZa-regels.
 • Faciliteren van NVZ-leden bij de invoering van horizontaal toezicht.
 • Zorgen voor goede positionering van de NVZ op portefeuilles als het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord, de toekomstige inrichting van het zorglandschap, het monitoren van de zorguitgaven en professionalisering van het contracteringsproces.
 • Op strategisch niveau schakelen met landelijke stakeholders, zoals VWS, NZa, andere brancheorganisaties en zorgverzekeraars.
 • Zorgen voor verbinding tussen wat er landelijk speelt en waar ziekenhuizen lokaal mee te maken hebben.
 • Het geven van voorlichting, onder meer door het inhoudelijk bijdragen aan bijeenkomsten en het houden van presentaties.

Wij vragen

 • Relevante opleiding op academisch niveau, bij voorkeur op het gebied van (bedrijfs)economie of gezondheidswetenschappen.
 • Relevante werkervaring 4-6 jaar, 2e stap in je carrière. 
 • Ervaring in een bestuurlijk complexe omgeving, ervaring in de gezondheidszorg is een pre.
 • Brede kennis van de gezondheidszorg, in het bijzonder van de DBC-systematiek en de registratie- en declaratieregels van de NZa.
 • Analytisch vermogen, in staat om snel inzicht te verkrijgen in een casus en een oordeel te vormen.
 • Proactieve en een servicegerichte instelling naar de leden.
 • Goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Flexibel.

Wij bieden

Een zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving en een prettig team. Het dienstverband wordt voor een jaar aangegaan met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, met een maximum van € 5.620 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Vakantietoeslag is 8,33% en eindejaarsuitkering is 8,33%.

Informatie en procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om voor 2 september 2019 je belangstelling via een motivatiebrief met CV per e-mail kenbaar te maken bij Joke Goris, P&O manager, PenO@nvz-ziekenhuizen.nl. Vermeld als onderwerp “vacature beleidsadviseur”. Op donderdag 12 september vinden de gesprekken met de kandidaten plaats. Voor meer informatie kun je terecht bij Kor Noorlag, manager van de afdeling Besturing & Bekostiging en bereikbaar via 06 55 68 40 08.

Meer over de NVZ