Main content

4 vacatures: projectmedewerkers en netwerkbouwers gezocht

Vacature

De NVZ is op zoek naar 2 projectmedewerkers: één op het gebied van arbeidsmarkt en opleiden en één op het gebied van kwaliteit van zorg. Daarnaast is het programma Tijd voor Verbinding op zoek naar 2 netwerkbouwers.

De NVZ is een invloedrijke speler in de zorgsector. Onze ruim 100 leden zijn algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals audiologische-, kanker-, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten. De NVZ heeft 3 afdelingen: 

  • Beleid & Advies;
  • Programma’s & Projecten;
  • Staf & Ondersteuning. 


Lees meer over werken bij de NVZ. 

De NVZ heeft in haar strategie de ambitie geformuleerd een actieve rol te spelen in de landelijke ontwikkelingen zoals digitale zorg, integrale zorg, werkplezier en ontwikkelmogelijkheden voor verpleegkundigen, en het creëren van waarde voor de patiënt. Om onze leden te ondersteunen bij deze ontwikkelingen heeft de NVZ een aantal programma’s en projecten ingericht.

Als projectmedewerker ben je de spin in het web voor het programmateam. Je werkt nauw samen met de programmaleider en zorgt voor overzicht, structuur en samenhang in de diverse programma-activiteiten en daar haal je voldoening uit. Competenties als plannen, organiseren, initiatief, resultaatgerichtheid, samenwerken en communiceren zijn op jou van toepassing. Afhankelijk van je kennis en ervaring kun je daarnaast ook inhoudelijk bijdragen aan de project en programma activiteiten. 

Projectmedewerker kwaliteit van zorg (32-36 uur)

Op dit moment zoekt de NVZ een projectmedewerker voor de ondersteuning van 2 programma’s op het gebied van kwaliteit van zorg, genaamd Juiste zorg op de juiste plek en Waardevolle zorg. De projectmedewerker maakt deel uit van de afdeling Programma’s & Projecten en werkt intensief samen met het eigen project- of programmateams en collega’s vanuit de NVZ.

Vanuit deze functie ondersteun je 2 strategische NVZ-programma’s op het gebied van kwaliteit van zorg: JuMP en Waardegedreven zorg. Het JuMP-programma heeft als doel dat Nederlanders zorg krijgen die bij hen past: de juiste zorg op de juiste plek. Soms is dat (digitaal) thuis, soms in het ziekenhuis, soms bij andere zorgaanbieders zoals de huisarts. Of de zorg is niet nodig of kan worden voorkomen. Het programma Waardegedreven zorg richt zich op het ontsluiten van informatie en het ondersteunen van processen die de patiënt en behandelaar helpen om samen de beste keuze te maken voor zorg die past bij de situatie en behoefte van de patiënt.

Bekijk de vacature (pdf).

Projectmedewerker arbeidsmarkt en opleiden (32-36 uur)

De NVZ zoekt een projectmedewerker ter ondersteuning van een project en een programma op het vlak van arbeidsmarkt en opleiden. De projectmedewerker maakt deel uit van de afdeling Programma’s & Projecten en werkt intensief samen met het eigen projectteam binnen de NVZ.

De projectmedewerker ondersteunt het project Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuizen (KiPZ) en draagt daarnaast inhoudelijk bij aan het NVZ-arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst! (ZMT!). Vanuit het project KiPZ helpt de NVZ haar leden bij het optimaal inzetten van subsidie voor het opleiden van hun medewerkers, zodat ze beter toegerust zijn voor de toenemende en complexer wordende zorgvraag. Bijvoorbeeld met advies over de aanvraag en verantwoording van de subsidie. Daarnaast ondersteunt de NVZ haar leden bij het door ontwikkelen van een aantal inhoudelijke thema’s, zoals strategisch opleiden, gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen en digitalisering. 

In het programma ZMT! werkt de NVZ met haar leden aan diverse arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen, zoals het verbeteren van instroom, doorstroom en behoud van medewerkers, en strategisch personeelsbeleid.

Bekijk de vacature (pdf).

Netwerkbouwers bij Tijd voor Verbinding (24-32 uur)

Wil je een bijdrage leveren aan het vierjarige programma Tijd voor Verbinding (TVV) om de komende jaren de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg te verbeteren? Wij zoeken vanaf heden 2 Netwerkbouwers voor 24-32 uur per week.

Samen met je collega netwerkbouwers ben je verantwoordelijk voor het inventariseren, verzamelen en beschrijven van bestaande praktijken, goede voorbeelden en zorgnetwerken vanuit ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Je hebt hierbij een focus en verantwoordelijkheid voor je eigen regio. In gezamenlijkheid draag je bij aan het bouwen, faciliteren, verbinden en versterken van nieuwe en bestaande netwerken van professionals, ziekenhuizen/zelfstandige klinieken en patiënten die van elkaar leren en elkaar inspireren. Je stimuleert hierbij dat patiëntveiligheidsinitiatieven tot stand komen en resulteren in verbeteringen.

Je organiseert regionale- en landelijke bijeenkomsten en werkt nauw samen met de 3 veiligheidsadviseurs die (rondom de thema’s antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek) de netwerken inhoudelijk verrijken om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan verbeteren van patiëntveiligheid.

Bekijk de vacature (pdf).
 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.