Main content

Leergang JuMP Ahead (vijfdaagse cursus)

Beschrijving & programma

Ben jij programmamanager, projectleider, netwerk coördinator of ketenregisseur en verantwoordelijk voor agenderen, faciliteren én regisseren van de JZOJP-ambities in je organisatie? Schrijf je dan in voor de leergang JuMP Ahead! De leergang bestaat uit 4,5 contactdagen en start in september 2022. Locatie is de Green Village in Nieuwegein, één van de dagen wijken we uit naar het naastgelegen NBC Congrescentrum.

Inhoud leergang
Tijdens de leergang belichten toonaangevende sprekers zoals onder andere Marc Bruijnzeels (Jan van Es Instituut), Sandra Schruijer (TIAS), Frank Beemer (BeAMeR) en Wilfrid Opheij (Common Eye) ieder een ander aspect van Juiste zorg op de juiste plek. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenwerking met partijen in het sociaal domein.
Je krijgt inzicht in praktisch bruikbare zorg- en netwerkconcepten, waarbij we continu de vertaalslag maken naar hoe je deze concepten kunt toepassen binnen jouw dagelijkse praktijk. Ook is er ruimte om te leren van anderen, en krijg je de ruimte om te reflecteren op casuïstiek uit eigen praktijk. De groep bestaat uit 12 tot maximaal 16 deelnemers.

Resultaat
• Je hebt inzicht in hoe jouw uitdagingen zich verhouden tot de brede regionale context en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan
• Je kunt bepaalde psychologische dynamieken herkennen en je weet hoe je hierop kunt interveniëren
• Je weet hoe externe afspraken kunnen worden vertaald naar interne bedrijfsvoering
• Je hebt inzicht in welke condities moeten worden ingevuld om in de regio beweging te realiseren

Programma
We maken gebruik van verschillende leervormen: werken met actuele eigen casuïstiek, uitwisselen met gelijkgestemden en het nodige lees- en luister werk. Christel van Zijp (Berenschot) en Miranda Kingma (NVZ) zijn de vaste begeleiders.

Dag 1: Regiovisie: opgave en ambitie
Waar werken we in de regio aan als we het over JZOJP hebben, wat is de opgave van de regio? Hoe kunnen zorgaanbieders, verzekeraars en sociaal domein hierin samen optrekken? Sluit de regio-opgave aan bij de ambities van het ziekenhuis en hoe worden deze ambities vervolgens vertaald naar jouw opdracht? In welke context ben je aan het werk? En hoe beïnvloed je die context?

Dinsdag 27 september 2022, locatie Green Village, Nieuwegein.

Dag 2: Interne gelijkgerichtheid
De interne dynamiek in ziekenhuizen staat centraal op dag 2. Hoe kunnen afspraken met zorgverzekeraars over JZOJP zó vertaald worden naar begrotingen, stuurinformatie en naar afspraken met medisch specialisten dat dit helpt bij het invullen van jouw regiefunctie? Hoe breng je harde bedrijfsvoering en zachte samenwerkingsdynamieken samen? Wat is er nodig om de organisatie “klaar” te maken voor regionale samenwerking? En hoe voer je hierover het juiste gesprek?

Donderdag 13 oktober 2022, locatie NBC, Nieuwegein.

Dag 3: Netwerkleiderschap
Op dag 3 staat netwerkleiderschap centraal. Inzicht in de sociaalpsychologische dynamiek van samenwerken vormt de basis om inzicht te krijgen én te sturen. Welke psychologische inzichten spelen een rol, welke samenwerkingsprocessen zijn te herkennen? Wat is netwerkleiderschap in jouw regionale context? En, wat is (en welk effect heeft) jouw stijl?

Dinsdag 22 november 2022, locatie Green Village, Nieuwegein.

Dag 4: Regionaal samenwerken
Dag 4 staat in het teken van regionale samenwerking. Wat zijn condities voor kansrijke samenwerking? In welke vorm(en) kun je (afhankelijk van de context) de samenwerking het beste organiseren? Welke dynamieken spelen er? Kun je aan de hand hiervan bepaalde voortgang verklaren? Welke invloed heb je zelf, en hoe zorg je dat anderen hun invloed effectief maken?

Donderdag 8 december 2022, locatie Green Village, Nieuwegein.

Dag 5: JuMP Ahead
Op de 5e dag wordt de leergang afgesloten met een ‘terugkom’-middag. Deelnemers presenteren de inzichten die zij hebben opgedaan, en vertalen deze naar hun plan om de sprong vooruit te maken. Wat is er nog nodig in je organisatie of in de context daaromheen om de beweging naar JZOJP te versnellen? Wie heeft daarbij welke rol en verantwoordelijkheid? En welke stappen ga JIJ zetten?

Donderdag 19 januari 2023, locatie Green Village, Nieuwegein

Praktische zaken
De leergang is bedoeld voor programmamanagers, projectleiders, netwerkcoördinatoren, ketenregisseurs of vergelijkbaar, die verantwoordelijk zijn voor het regisseren en realiseren van de JZOJP-ambities en die werken bij een lidinstelling van de NVZ. Per lidinstelling kan maximaal één persoon deelnemen.

Deelnemers hebben een HBO-WO denk- en werkniveau en kennen vanuit hun dagelijkse werkpraktijk de uitdagingen rond het thema Juiste zorg op de juiste plek.

Kosten voor de leergang zijn €2.750. (training is vrij van btw)

Voorbereidingstijd
Naast de 4,5 dag die de leergang bij elkaar duurt, krijg je voor elke lesdag een aantal relevante artikelen toegestuurd en/of een voorbereidende huiswerkopdracht.

Algemene voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vragen
Heb je een vraag over de leergang? Neem dan contact op met Miranda Kingma via info@zorgvoorjump.nl. Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met Heleen Steenbeek via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of mail naar bijeenkomstem@nvz-ziekenhuizen.nl.


Datum & tijd
dinsdag 27 september 2022 09:00 uurdonderdag 19 januari 2023 17:00 uur
Locatie
Green VillageBlokhoeve 7 3438 LCNieuwegeinWebsiteRoute
Kosten
NVZ-leden betalen €2750,-
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Leergang JuMP Ahead (vijfdaagse cursus)
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.