Main content

Leergang JuMP Ahead (5-daagse) VOL

Beschrijving & programma

Realiseren van Juiste zorg op de juiste plek

Ben jij programmamanager, projectleider, netwerk coördinator of ketenregisseur en verantwoordelijk voor agenderen, faciliteren én regisseren van de JZOJP-ambities? Schrijf je dan in voor de leergang JuMP Ahead. Tijdens de leergang belichten toonaangevende sprekers als Marc Bruijnzeels (Jan van Es Instituut), Sandra Schruijer (TIAS), Frank Beemer (BeAMeR) en Wilfrid Opheij (Common Eye) ieder een ander aspect van Juiste zorg op de juiste plek. Je krijgt inzicht in praktisch bruikbare zorg- en netwerkconcepten, waarbij we continu de vertaalslag maken naar hoe je deze concepten kunt toepassen binnen jouw dagelijkse praktijk. Ook is er ruimte om te leren van anderen, en krijg je de ruimte om te reflecteren op casuïstiek uit eigen praktijk.
 
Programma
We maken gebruik van verschillende leervormen: werken met actuele eigen casuïstiek, uitwisselen met gelijkgestemden en het nodige lees- en luister werk. De leergang bestaat uit 4,5 contactdagen, en start in november 2020. Christel van Zijp (Berenschot) en Lisette Trieschnigg (NVZ) zijn de vaste begeleiders.

Dag 1: Regiovisie: opgave en ambitie
Donderdag 19 november 2020, 9.00-17.00 uur
Waar werken we in de regio aan als we het over JZOJP hebben en waarom is dat belangrijk? Wat is de opgave van de regio? Is er een regiobeeld beschikbaar en hoe sluit dit aan bij de ambities van het ziekenhuis? En hoe sluit de ziekenhuis ambitie vervolgens aan bij jouw eigen opdracht? In welke context ben je aan het werk? En hoe beïnvloed je die context?

Dag 2: Netwerkleiderschap
Maandag 14 december 2020, 9.00-17.00 uur
Op dag 2 staat netwerkleiderschap centraal. Inzicht in de sociaalpsychologische dynamiek van samenwerken vormt de basis om inzicht te krijgen én te sturen. Welke psychologische inzichten spelen een rol, welke samenwerkingsprocessen zijn te herkennen? Wat is netwerkleiderschap in jouw regionale context? En, wat is (en welk effect heeft) jouw stijl?

Dag 3: Interne gelijkgerichtheid
Donderdag 28 januari 2021, 9.00-17.00 uur
De interne dynamiek in ziekenhuizen staat centraal op dag 3. Hoe kunnen afspraken met zorgverzekeraars over JZOJP zó vertaald worden naar begrotingen, stuurinformatie en naar afspraken met medisch specialisten dat dit helpt bij het invullen van jouw regiefunctie? Hoe breng je harde bedrijfsvoering en zachte samenwerkingsdynamieken samen? Wat is er nodig om de organisatie “klaar” te maken voor regionale samenwerking? En hoe voer je hierover het juiste gesprek?

Dag 4: Regionaal samenwerken
Donderdag 4 maart 2021, 9.00-17.00 uur
Dag 4 staat in het teken van regionale samenwerking. Wat zijn condities voor kansrijke samenwerking? In welke vorm(en) kun je (afhankelijk van de context) de samenwerking het beste organiseren? Welke dynamieken spelen er? Kun je aan de hand hiervan bepaalde voortgang verklaren? Welke invloed heb je zelf, en hoe zorg je dat anderen hun invloed effectief maken?

Dag 5: JuMP Ahead
Donderdag 25 maart 2021, 13.00-16.30 uur. Vanaf 16.30 uur afsluitende borrel.
Op de 5e dag wordt de leergang afgesloten met een ‘terugkom’-middag. Deelnemers presenteren de inzichten die zij hebben opgedaan, en vertalen deze naar hun plan om de sprong vooruit te maken. Wat is er nog nodig in je organisatie of in de context daaromheen om de beweging naar JZOJP te versnellen? Wie heeft daarbij welke rol en verantwoordelijkheid? En welke stappen ga JIJ zetten?

Resultaat
- Je hebt inzicht in hoe jouw uitdagingen zich verhouden tot de regionale context en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan
- Je kunt bepaalde psychologische dynamieken herkennen en je weet hoe je hierop kunt interveniëren
- Je weet hoe externe afspraken kunnen worden vertaald naar interne bedrijfsvoering
- Je hebt inzicht in welke condities moeten worden ingevuld om in de regio beweging te realiseren

Praktische zaken
De maximale groepsgrootte per leergang is 12 deelnemers. De leergang wordt georganiseerd bij Green Village. Kosten voor de leergang zijn €2.495. Ben je geïnspireerd geraakt en heb je zin om met collega’s uit de ziekenhuispraktijk verder te bouwen? Schrijf je dan nu in!

Voor wie
NVZ-leden werkzaam als programmamanager, projectleider, netwerkcoördinator, ketenregisseur of vergelijkbaar en die verantwoordelijk zijn voor het regisseren en realiseren van de JZOJP-ambities.

Voorwaarden voor deelname
Deelnemers hebben een HBO-WO denk- en werkniveau en kennen vanuit hun dagelijkse werkpraktijk de uitdagingen rond het thema Juiste zorg op de juiste plek.

Algemene voorwaarden
Op deze leergang zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Meer weten

Heb je een vraag over deze of andere trainingen van de NVZ? Neem dan contact op met Heleen Steenbeek via 06 12 17 80 90 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.Datum & tijd
donderdag 19 november 2020 09:00 uurdonderdag 25 maart 2021 16:30 uur
Locatie
Green VillageBlokhoeve 7 3438 LCNieuwegeinWebsiteRoute
Spreker
Kosten
NVZ-leden betalen €2495,-
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?