Main content

Leergang JuMP Ahead (5-daagse)

Beschrijving & programma

Ben jij programmamanager, projectleider, netwerk coördinator of ketenregisseur en verantwoordelijk voor agenderen, faciliteren én regisseren van de JZOJP-ambities in je organisatie? Schrijf je dan in voor de leergang JuMP Ahead!
De leergang bestaat uit 4,5 contactdagen en start in oktober 2021. 

Inhoud leergang
Tijdens de leergang belichten toonaangevende sprekers als Marc Bruijnzeels (Jan van Es Instituut), Sandra Schruijer (TIAS), Frank Beemer (BeAMeR) en Wilfrid Opheij (Common Eye) ieder een ander aspect van Juiste zorg op de juiste plek. Je krijgt inzicht in praktisch bruikbare zorg- en netwerkconcepten, waarbij we continu de vertaalslag maken naar hoe je deze concepten kunt toepassen binnen jouw dagelijkse praktijk. Ook is er ruimte om te leren van anderen, en krijg je de ruimte om te reflecteren op casuïstiek uit eigen praktijk.

Resultaat
• Je hebt inzicht in hoe jouw uitdagingen zich verhouden tot de regionale context en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan
• Je kunt bepaalde psychologische dynamieken herkennen en je weet hoe je hierop kunt interveniëren
• Je weet hoe externe afspraken kunnen worden vertaald naar interne bedrijfsvoering
• Je hebt inzicht in welke condities moeten worden ingevuld om in de regio beweging te realiseren

Programma
We maken gebruik van verschillende leervormen: werken met actuele eigen casuïstiek, uitwisselen met gelijkgestemden en het nodige lees- en luister werk. Christel van Zijp (Berenschot) en Miranda Kingma (NVZ) zijn de vaste begeleiders.

Dag 1: Regiovisie: opgave en ambitie 
Waar werken we in de regio aan als we het over JZOJP hebben en waarom is dat belangrijk? Wat is de opgave van de regio? Is er een regiobeeld beschikbaar en hoe sluit dit aan bij de ambities van het ziekenhuis? En hoe sluit de ziekenhuis ambitie vervolgens aan bij jouw eigen opdracht? In welke context ben je aan het werk? En hoe beïnvloed je die context?

Dag 2: Interne gelijkgerichtheid
De interne dynamiek in ziekenhuizen staat centraal op dag 2. Hoe kunnen afspraken met zorgverzekeraars over JZOJP zó vertaald worden naar begrotingen, stuurinformatie en naar afspraken met medisch specialisten dat dit helpt bij het invullen van jouw regiefunctie? Hoe breng je harde bedrijfsvoering en zachte samenwerkingsdynamieken samen? Wat is er nodig om de organisatie “klaar” te maken voor regionale samenwerking? En hoe voer je hierover het juiste gesprek?

Dag 3: Netwerkleiderschap
Op dag 3 staat netwerkleiderschap centraal. Inzicht in de sociaalpsychologische dynamiek van samenwerken vormt de basis om inzicht te krijgen én te sturen. Welke psychologische inzichten spelen een rol, welke samenwerkingsprocessen zijn te herkennen? Wat is netwerkleiderschap in jouw regionale context? En, wat is (en welk effect heeft) jouw stijl?

Dag 4: Regionaal samenwerken
Dag 4 staat in het teken van regionale samenwerking. Wat zijn condities voor kansrijke samenwerking? In welke vorm(en) kun je (afhankelijk van de context) de samenwerking het beste organiseren? Welke dynamieken spelen er? Kun je aan de hand hiervan bepaalde voortgang verklaren? Welke invloed heb je zelf, en hoe zorg je dat anderen hun invloed effectief maken?

Dag 5: JuMP Ahead
Op de 5e dag wordt de leergang afgesloten met een ‘terugkom’-ochtend. Deelnemers presenteren de inzichten die zij hebben opgedaan, en vertalen deze naar hun plan om de sprong vooruit te maken. Wat is er nog nodig in je organisatie of in de context daaromheen om de beweging naar JZOJP te versnellen? Wie heeft daarbij welke rol en verantwoordelijkheid? En welke stappen ga JIJ zetten?

Data
Donderdag 14 oktober 2021 
Donderdag 4 november 2021 
Dinsdag 23 november 2021 
Woensdag 15 december 2021 
Donderdag 13 januari 2022 

Praktische zaken
De leergang is bedoeld voor programmamanagers, projectleiders, netwerkcoördinatoren, ketenregisseurs of vergelijkbaar, die verantwoordelijk zijn voor het regisseren en realiseren van de JZOJP-ambities en die werken bij een lidinstelling van de NVZ. 
Deelnemers hebben een HBO-WO denk- en werkniveau en kennen vanuit hun dagelijkse werkpraktijk de uitdagingen rond het thema Juiste zorg op de juiste plek. Kosten voor de leergang zijn €2.495.
De leergang vindt plaats bij de Green village te Nieuwegein, met inachtneming van de dan geldende Corona-maatregelen. De eerste 4 trainingsdagen zijn van 09.00-17.00. De laatste dag is van 09.00-13.00 uur met een afsluitende lunch.

Algemene voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vragen
Heb je een vraag over de leergang?
Neem dan contact op met Miranda Kingma via info@zorgvoorjump.nl.
Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.

Datum & tijd
donderdag 14 oktober 2021 09:00 uurdonderdag 13 januari 2022 17:00 uur
Locatie
Green VillageBlokhoeve 7 3438 LCNieuwegeinWebsiteRoute
Kosten
NVZ-leden betalen €2495,-
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Leergang JuMP Ahead (5-daagse)
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.