Main content

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

In de Basiscursus Cao wordt de relatie uitgelegd tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. Verder besteedt de trainer aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte vragen te stellen of een casus te bespreken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:
• Inhoud en opbouw van de cao
• Jaarurensystematiek
• Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
• Vakantie, opbouw en opname
• Betaald verlof conform cao

Voor wie
De Basiscursus Cao is bedoeld voor NVZ-leden werkzaam op een salaris- en/of personeelsadministratie of op de afdeling personeelszaken/HRM met minder dan twee jaar ervaring op het gebied van het toepassen van de cao. Voor medewerkers met een ruimere ervaring adviseren wij deelname aan de Verdiepingscursus Cao.

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Meer weten
De Basiscursus Cao vindt plaats op 11 oktober 2019 van 9.30-16.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. Je krijgt een lunch aangeboden. Informatie over het programma vind je hier. Heb je een vraag over trainingen van de NVZ? Neem dan contact op met Anita Lenarduzzi via 06 142 133 15 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.  

 

 

Datum
11 oktober 2019 09:3011 oktober 2019 04:30
Spreker
Henriette Walma van der Molen
Kosten
NVZ leden betalen €490,-
Afmelden

Had u zich aangemeld maar kunt u toch niet?

Aanmelden Basiscursus Cao Ziekenhuizen
U ontvangt een bevestiging in uw mailbox. In deze mail zit ook een link om u uit te schrijven.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op te hoogte te houden van het evenement. Wilt u uw gegevens verwijderen uit ons bestands, neem dan contact op.