Main content

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

Beschrijving & programma

In de Basiscursus Cao wordt de relatie uitgelegd tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. Verder besteedt de trainer aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte vragen te stellen of een casus te bespreken.

Onderwerpen
• Arbeidsduur en werktijden
• PLB (Persoonlijk Levensfase Budget)
• Salariëring
• Overwerk
• Onregelmatige dienst
• Leerlingen en salariëring
• Bereikbaarheidsdienst (aanwezigheids- en consignatiedienst)
• Vakantie
• Verlof
• Wet arbeid en zorg

Voor wie
De Basiscursus Cao Ziekenhuizen is bedoeld voor NVZ-leden werkzaam op een salaris- en/of personeelsadministratie of op de afdeling personeelszaken/HRM met minder dan twee jaar ervaring op het gebied van het toepassen van de cao. Voor medewerkers met een ruimere ervaring adviseren wij deelname aan de Verdiepingscursus Cao.

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Let op: deze locatie werkt volgens de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus.

Meer weten
Heb je een vraag over trainingen van de NVZ? Neem dan contact op met Heleen Steenbeek via 06 12 17 80 90 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.
Datum & tijd
vrijdag 16 september 202209:30 tot 16:30 uur
Locatie
NBC CongrescentrumBlokhoeve 13438 LCNieuwegeinWebsiteRoute
Spreker
Henriette Walma van der Molen
Kosten
NVZ-leden betalen €490,-
Afmelden

Heb je je aangemeld maar kun je toch niet?

Aanmelden Basiscursus Cao Ziekenhuizen
Meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je aanmelding volledig en definitief kunt maken. Het is mogelijk dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail/spam.
Wij gebruiken je gegevens alleen om je op de hoogte te houden van het evenement. Wil je je gegevens verwijderen uit ons bestand? Neem dan contact op.