Main content

Toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers

Digitale patiëntdossiers bevatten persoonlijke en gevoelige informatie. Om de privacy van patiënten te borgen, is het belangrijk dat de toegang tot digitale patiëntdossiers is beveiligd. Met de NVZ Routekaart borgt de NVZ dat de sector hier voldoende aandacht aan besteedt, en dat instellingen aan de wettelijke eisen kunnen voldoen voor informatiebeveiliging in de zorg.

Toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), hanteert in haar toezicht de eisen van informatiebeveiliging uit de NEN 7510. Een onderkend probleem daarbij, is dat in de NEN7510 voor een aantal eisen de praktische uitwerking niet concreet is gespecificeerd. Om te voorkomen dat iedere instelling zijn eigen interpretaties van de NEN 7510 normeisen opstelt, hebben de NVZ en de NFU gezamenlijk de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers opgesteld. De gedragslijn geeft concrete invulling van de normeisen. 

NVZ Routekaart

De Gedragslijn is de eerste stap in de NVZ Routekaart, die uiteindelijk moet uitmonden in een Gedragscode Privacy. Voor het opstellen van de gedragslijn is nauw samengewerkt met FG's en ISO’s van de ziekenhuizen en NOREA IT-auditoren. 
 

Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patientdossiers

Wil je meer informatie over de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers? Word dan lid van de groep Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patientdossiers op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering