Main content

Zorgomzet algemene ziekenhuizen daalt met 47%

Standpunt

Wij zijn enorm trots op de enorme inzet en inspanningen die onze verpleegkundigen, dokters en andere zorgprofessionals hebben geleverd om acute en intensieve zorg te verlenen aan coronapatiënten. Mede daardoor zijn we er in Nederland in geslaagd de negatieve impact van het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Maar de financiële schade die hier uit voortvloeit voor ziekenhuizen, is groot. 

Financiële gevolgen

Nu de eerste coronagolf over zijn hoogtepunt heen lijkt, is het nodig dat er ook nadrukkelijk aandacht komt voor de enorme financiële gevolgen waarmee ziekenhuizen zich geconfronteerd zien als gevolg van:

  • het bestrijden van het coronavirus;
  • het goed en veilig gefaseerd opstarten van de uitgestelde zorg, en;
  • een adequate voorbereiding op mogelijke nieuwe pieken.

Afschaling reguliere zorg

Als gevolg van de afschaling van de reguliere zorg blijkt dat de zorgomzet de afgelopen maanden met gemiddeld 47% is afgenomen. Dit is gebleken uit een eerste inventarisatie van de NVZ onder haar leden. Een reductie van 47% betekent dat zij maandelijks circa € 700 miljoen minder inkomsten genereren. Dat kan dus in de maanden maart, april en mei optellen tot een bedrag van circa € 2,1 miljard. Bovenop deze derving aan reguliere inkomsten, komen de extra kosten als gevolg van corona. Die worden in de afgelopen maanden geschat op circa € 0,5 tot € 2 miljoen per maand per ziekenhuis.

Investeren

Bovendien moeten ziekenhuizen investeren in de langdurige fysieke scheiding van corona- en niet-coronazorg. Dit vraagt extra uitgaven voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit en de aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van corona- en overige patiënten, in sterk aangepaste omstandigheden. Daar komen de kosten nog bij van het verder coronaproof maken van de ziekenhuiszorg. Denk aan:

  • uitbreiding van IC-bedden en bijbehorend personeel;
  • méér en flexibeler opleiden, en;
  • het aanleggen van ijzeren voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen en medicijnen.

Ook zijn extra investeringen in digitale zorg en ICT vereist om zorg op een slimmere manier en op afstand te kunnen leveren. De totale verwachte extra kosten in verband met corona kunnen de komende jaren oplopen tot rond de € 3 miljard.

In een brief aan de Tweede Kamerleden vraagt de NVZ hiervoor aandacht. 

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.