Main content

Slot moet van transformatiegelden af

Standpunt

Zorgverzekeraars blijven op het geld zitten dat beschikbaar is om veranderingen in de organisatie van de zorg te stimuleren. Daardoor komen initiatieven om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, te langzaam van de grond. 

Zorguitgaven beheersen

Juist nu zijn investeringen nodig om de zorg daadwerkelijk anders te organiseren om de zorguitgaven te beheersen. David Jongen, vice-voorzitter van de NVZ, vindt dat het tempo te laag ligt. "De NVZ maakt zich zorgen dat de ambitie om de zorguitgaven vanaf 2022 niet meer te laten groeien in gevaar komt met het achterblijven van deze investeringen . Zorgverzekeraars moeten het slot van de transformatiegelden afhalen", aldus David Jongen.

Hoofdlijnenakkoord

Om toekomstbestendige zorg te garanderen en te zorgen voor een gezonde arbeidsmarkt, hebben ziekenhuizen, zorgverzekeraars en VWS een Hoofdlijnenakkoord afgesloten voor de periode 2019 t/m 2022. Hierin hebben ziekenhuizen getekend voor het beperken van de volumegroei van de ziekenhuiszorg. Zorgverzekeraars hebben getekend om de loonontwikkeling volledig te compenseren en € 425 mln. beschikbaar te stellen om de verandering naar de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

Versnelling van investeringen nodig

Uit de monitor Transformatiegelden van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat in 2019 slechts 2% van het beschikbare geld is gebruikt om de zorg anders en beter te organiseren. Zorgverzekeraars hebben tot op heden slechts € 1,5 miljoen aan ziekenhuizen toegekend, terwijl er voor 2019 € 70 miljoen beschikbaar was. Belangrijkste reden hiervoor is dat zorgverzekeraars de toekenning van deze verandergelden erg complex maken, met veel administratieve rompslomp. David Jongen: "Zorgverzekeraars moeten samen met ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid pakken: de beperking van de zorguitgaven is alleen haalbaar als nu in volle vaart begonnen wordt met de ingrijpende veranderingen in de organisatie van de zorg." Om een blijvend effect te bewerkstelligen vergt dit nu substantiële investeringen en een nieuwe manier van werken. Volledige inzet van de transformatiegelden is nodig om deze investeringen mogelijk te maken en de veranderingen te versnellen.

Meer over netwerkzorg