Main content

NVZ: investeringen in personeel broodnodig, situatie is urgent

Standpunt
NVZ: investeringen in personeel broodnodig, situatie is urgent

De overheid moet snel een passende financiële injectie geven om ziekenhuisprofessionals te behouden. De noodzaak om te investeren in arbeidsvoorwaarden voor de ziekenhuizen is groter dan ooit. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "De situatie is echt zeer urgent. Ziekenhuisbesturen voorzien dit najaar onrust in ziekenhuizen. Onze zorgprofessionals werken zich al meer dan anderhalf jaar een slag in de rondte, zien het geld naar andere doelen gaan en voelen zich in de kou gezet.’"

Het rapport 'Aan de slag voor de Zorg' dat de Sociaal Economische Raad (SER) dit voorjaar publiceerde, spreekt over een forse salarisachterstand. Het rapport dat breed is omarmd, gaat in op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktpositie van medewerkers in de zorg. Een analyse van de werkgeversorganisatie Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bevestigt het beeld van achtergebleven salarissen en arbeidsvoorwaarden die niet passen bij deze tijd.

Onrust ziekenhuiszorg

Aan het SER-rapport is veel aandacht besteed. De salarisachterstand kan alleen met extra gelden vanuit Den Haag worden opgelost. Melkert: "Wij vragen u in aanloop naar Prinsjesdag en de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS een helpende hand te bieden. Wij voorzien anders ongewenste scenario’s en onrust in de ziekenhuiszorg door de samenloop van corona, versoepeling van maatregelen, inhaalzorg, vermoeidheid, ziekteverzuim en cao-besprekingen."

Uitstroom

De uitstroom, mede door de gigantische druk in de coronapandemie is inmiddels opgelopen tot ruim 27.000 medewerkers in 2021. Melkert: "Ik ben heel erg onder de indruk van de zorgprofessionals die ondanks alle druk op hun post zijn gebleven, extra uren hebben gedraaid en soms niet eens op vakantie zijn geweest. De roostermakers hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen, zeker als we kijken naar de komende inhaalzorg en de tekorten bij het IC-personeel."  

Noodzaak tot investeren in marktconforme arbeidsvoorwaarden

Inmiddels zijn er voorzichtige verkenningen met de vakorganisaties over een nieuwe ziekenhuis cao. Melkert: "Voor succesvolle afrondende gesprekken moeten wij op korte termijn de toezegging hebben dat er extra geld richting de ziekenhuizen gaat. Op die manier kunnen wij samen met de vakbonden gaan bouwen aan betere arbeidsvoorwaarden, goed werkgeverschap, nieuwe instroom en onze medewerkers behouden voor de sector."

725 miljoen

Als in de Rijksbegroting geen extra geld wordt vrijgemaakt voor de arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuizen heeft dit grote maatschappelijke gevolgen. De werkdruk voor de medewerkers blijft te hoog en de wachttijden voor de patiënt nemen toe. De beschikbaarheid van tijdige zorg in Nederland staat dus op het spel. Volgens de NVZ moet er 725 miljoen euro structureel extra voor de ziekenhuizen worden vrijgemaakt. Melkert: "De extra begrotingsmiddelen die wij vragen zijn nodig voor het passend belonen van alle medewerkers in het ziekenhuis en het overbruggen van de achterstand in de salarissen van verplegend en verzorgend personeel. Ons personeel verdient die waardering. Namens de NVZ vraag ik u daarom met klem hier tijdens de komende algemene beschouwingen na Prinsjesdag in te voorzien."

Lees de brief van de NVZ: Dringende oproep investeringsbudget arbeidsvoorwaarden ziekenhuiszorg

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.