Main content

Samen werken aan zorg

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Daarnaast ondersteunen wij onze leden met hun kennisontwikkeling, bijvoorbeeld via trainingen en digitaal via verschillende tools en NVZ Kennisnet.

De NVZ is uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger in de zorgsector. De vereniging zorgt ervoor dat de Nederlandse ziekenhuisbranche een krachtige branche is.

Onze leden zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten. 

Bekijk een overzicht van al onze leden

Ons doel is om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die onze leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.

Wij helpen hieraan mee door beleid te ontwikkelen; door uit te spreken hoe we over belangrijke ontwikkelingen in de zorg denken; door uitleg te geven aan de politiek; en door het initiatief te nemen, veldpartijen en stakeholders bij elkaar te brengen om samen tot praktische en hanteerbare oplossingen te komen die in de zorgsector spelen.

De NVZ is opgericht op 19 december 1991. Het zorglandschap is sinds die tijd sterk veranderd. De meest in het oog springende verandering is dat de overheid zich meer en meer terugtrekt en stimuleert dat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Juist daarom is de NVZ belangrijk.

Bij de NVZ werken ongeveer 65 mensen. De organisatie bestaat uit 3 afdelingen:  

  • Beleid & Advies;
  • Programma's & Projecten;
  • Staf & Ondersteuning. 

Algemene vergadering en ledenraadpleging 

Minimaal 2 keer per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats. Hierin stemmen leden over het gevoerde en te voeren beleid van onze vereniging. Zowel voor het NVZ-bestuur als voor lid-instellingen is het mogelijk om hiervoor onderwerpen in te brengen. Daarnaast nodigt de NVZ haar leden enkele keren per jaar uit voor een Ledenraadpleging. 

Bestuur NVZ 

Het NVZ-bestuur vergadert maandelijks. Een aantal bestuursadviescommissies ondersteunt het bestuur. 

Bekijk de bestuursleden

De NVZ biedt voor haar leden een aantal services, zoals:

Trainingen

Onze trainingen zijn primair gericht op de lidinstellingen en maken deel uit van de betaalde dienstverlening. De trainers zijn uitstekend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Cursussen en workshops van de NVZ zijn daarom altijd actueel. Bovendien zijn de trainingen kleinschalig van opzet. Zo is er voldoende aandacht voor de deelnemers en ruimte voor interactie. Ook is er tijd om met collega’s uit andere instellingen te overleggen. De docenten maken gebruik van praktijkgerichte cases. Je kunt je opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen.

Online tools

Naast trainingen ontwikkelt de NVZ voor haar leden ook tools. Bijvoorbeeld Exploratio, voor onderzoek naar patiëntervaringen. Of de Verandertool, voor communicatieadviseurs die zich bezighouden met verandercommunicatie. En onze online community NVZ Kennisnet, waarin professionals direct met elkaar en NVZ communiceren over specifieke thema’s.

Cao Ziekenhuizen

Ook ondersteunen we HR-afdelingen met het voeren van de Cao Ziekenhuizen. Via een login op de speciale Cao Ziekenhuizen-website krijgen HR-medewerkers toegang tot uitgebreide toelichtingen op de Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten. Ook niet-leden die de Cao Ziekenhuizen voeren, kunnen toegang krijgen via een speciaal abonnement.

Website Cao Ziekenhuizen

De vereniging schept kaders waardoor zorginstellingen alert en flexibel kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag naar zorg. Hiervoor creëert de NVZ passende voorwaarden op brancheniveau door onder andere het ontwikkelen van beleid, de lobby in Den Haag, het uiteenzetten van standpunten via de media en samenwerking met relevante partijen.

Het lidmaatschap van de NVZ staat open voor alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Om lid te kunnen worden, is het nodig een WTZi-erkenning te hebben. Wil je meer informatie over het lidmaatschap?

Neem dan contact op

Ben je een starter of professional en wil je werken bij de NVZ? Lees meer over werken bij de NVZ of bekijk onze openstaande vacatures

Werken bij NVZ

Looking for information about the Dutch Hospital Association (NVZ) in English? Please see the page Dutch Hospital Association.

Dutch Hospital Association