Main content

Samen beslissen

Samen Beslissen - gedeelde besluitvorming of shared decision making - betekent dat patiënt en zorgverlener samen bespreken welke zorg of behandeling het beste bij de patiënt past. 

In het versnellingsprogramma Beslist Samen! werken 10 ziekenhuizen en 2 UMC’s met elkaar om het samen beslissen in de spreekkamer versneld te implementeren. In februari 2019 zijn 14 ziekenhuizen gestart met het programma Beslist Samen II waarbij een verdiepingsslag is gemaakt; er wordt onderzocht hoe uitkomstinformatie helpt bij het voeren van een goed samen-beslis-gesprek. 

Regie over zorgproces

Er is bij patiënten een groeiende behoefte aan meer regie over het zorgproces. Verschillende onderzoeken laten zien dat het goed is voor de uitkomst wanneer zorgprofessional en patiënt samen keuzes maken over het behandelplan. De patiënt zal eerder tevreden zijn. De therapietrouw neemt toe. En er zal ook beter passende nazorg zijn.

Cultuurverandering 

Samen Beslissen vraagt een andere rol en gezondheidsvaardigheden van zowel de zorgprofessional als de patiënt. In de kern vraagt dit om een cultuurverandering in de instellingen. De informatie die nodig is om samen te kunnen beslissen over de mogelijke behandeling(en) is nu nog te weinig beschikbaar in de spreekkamer. Dit geldt ook voor de voor- en nadelen en de te verwachte uitkomst van de behandeling.

Keuzehulpen 

Samen Beslissen in de praktijk is steeds vaker van toepassing. Een goed gesprek tussen patiënt en zorgprofessional is ook mogelijk zonder (digitale) hulpmiddelen. Zo kan het gebruik van keuzehulpen en consultkaarten helpen om te starten met Samen Beslissen. Het aantal keuzehulpen neemt nog steeds toe.

Beslist Samen I 

In juni 2018 is het landelijke versnellingsprogramma Beslist Samen I afgerond. Hieraan deden 10 ziekenhuizen en 2 universitair medische centra mee. De belangrijkste inzichten van dit programma zijn te vinden op de website begineengoedgesprek.nl

Beslist Samen II 

In februari 2019 zijn 14 ziekenhuizen gestart met het programma Beslist Samen II waarbij een verdiepingsslag is gemaakt. Er wordt onderzocht hoe uitkomstinformatie helpt bij het voeren van een goed samen-beslis-gesprek. In het programma zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals e-learning en een dashboard in de spreekkamer. Maar ook kennis opdoen op het gebied van gezondheidsvaardigheden en Samen Beslissen in de keten is aan de orde. De ontwikkelde toepassingen en kennis zijn landelijk beschikbaar.

Documenten & links

Samen beslissen

Wil je meer informatie over Samen beslissen? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over samen beslissen

Meer over waardegedreven zorg