Main content

Ziekenhuizen zetten zich schrap voor inhaalslag zorg

Persbericht

Huisartsen hebben in het afgelopen jaar een miljoen minder patiënten verwezen naar de ziekenhuiszorg. Tijdens de coronacrisis gaan minder mensen naar de huisarts, terwijl een aanzienlijk aantal behandelingen moest worden uitgesteld. Ziekenhuizen maken zich daarom op voor een grote inhaalslag van uitgestelde zorg. Hiervoor is vergroting van de behandelcapaciteit nodig. De NVZ roept de overheid op hier samen met de ziekenhuizen in op te trekken. 

Ziekenhuizen werken momenteel met man en macht in de strijd tegen het coronavirus. Waar nodig worden coronapatiënten verspreid over het land zodat patiënten in heel Nederland in gelijke mate toegang tot urgente ziekenhuiszorg krijgen. Desondanks blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat inmiddels ruim 1 miljoen minder verwijzingen naar de ziekenhuizen hebben plaatsgevonden. Een groot deel hiervan moet in het komende jaar worden ingehaald. De uitgestelde verwijzingen raken alle patiëntengroepen. Denk aan patiënten op de afdeling oncologie tot en met mensen met een versleten heup.

Wachtlijsten voorkomen

Ziekenhuizen zetten alles op alles om de uitgestelde zorg zo snel mogelijk in te halen. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Wij willen er zijn voor alle patiënten en eindeloze wachtlijsten voorkomen. Hoe eerder wij de zorg kunnen inhalen, hoe beter. Ziekenhuizen bereiden zich hier al op voor.” Dit vraagt een grote inspanning van ziekenhuizen. Die is ook nodig om schade aan de gezondheid van patiënten te voorkomen of niet verder te laten oplopen. 

Digitale zorg en zorg op afstand

Om de inhaalzorg te realiseren is het volgens de NVZ noodzakelijk om in 2021 meer patiënten in het ziekenhuis te kunnen ontvangen. Melkert: ”Ziekenhuizen zullen meer digitale zorg en zorg op afstand leveren waar dat kan. Maar het is ook nodig om extra capaciteit in te zetten om de achterstanden weg te werken. Denk aan ruimere openingstijden, extra mensen en overuren op de operatiekamers. Maar dit kunnen wij niet alleen. De hulp van de overheid is noodzakelijk om het aantrekken van voldoende medewerkers en het verhogen van de ziekenhuiscapaciteit in 2021 te kunnen betalen bovenop de normaal beschikbare ruimte.”

De NVZ stuurde eerder een brandbrief aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor deze inhaalzorg.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.