Main content

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing ziekenhuiszorg extra impuls

Persbericht

Er is een extra impuls nodig om de vernieuwing van onze zorg echt op gang te krijgen. De NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben daarom namens de ziekenhuizen en zorgverzekeraars een pakket van maatregelen afgesproken om hierin een versnelling aan te brengen. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

Juiste zorg op de juiste plek

In het Hoofdlijnenakkoord 2019–2022 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijke afspraken gemaakt om de zorg ter vernieuwen en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Deze transformatie is nodig om de kwaliteit van de zorg te borgen en de stijging van de zorguitgaven te beperken. Daarnaast kan hierin een gedeeltelijk antwoord worden gevonden op het vraagstuk van de arbeidsmarktproblematiek. Op veel plekken in het land wordt door zorgverzekeraars al samengewerkt met patiëntvertegenwoordigers, ziekenhuizen, andere zorgaanbieders en gemeenten om in kaart te brengen voor welke uitdagingen een bepaalde regio staat. 

Dure geneesmiddelen

Hoewel er een aantal goede initiatieven zijn gestart, blijkt dat het meer tijd en geld kost om deze van de grond te krijgen. Opstartkosten vallen hoger uit en financiële besparingen blijven nog achter. Tegelijkertijd lopen de kosten van geneesmiddelen harder op dan geraamd. Bij de behandeling van ernstige ziekten is steeds méér mogelijk, waardoor het gebruik van innovatieve, dure geneesmiddelen blijft toenemen. Dat is goed nieuws voor patiënten, maar de bijbehorende kostenstijging zet de ziekenhuisbudgetten onder druk. Een ander punt is dat de noodzakelijke investeringen in de verbetering van de IT ver achterblijven in de ziekenhuizen. Beter en slimmer gebruik van de digitale mogelijkheden en verbetering van de onderlinge uitwisselbaarheid van de verschillende ICT-systemen is noodzakelijk om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren.

Transformatie van de zorg

Om de gewenste transformatie van de zorg een flinke zet in de rug te geven, hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars de handen ineen geslagen. Met een financiële injectie worden de belangrijkste knelpunten aangepakt en een versnelling aangebracht om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Verder zetten ziekenhuizen en zorgverzekeraars verschillende extra maatregelen in om de kostenstijging van dure geneesmiddelen terug te dringen. Méér informatie delen over de inkoopkosten van dure geneesmiddelen, gezamenlijke benchmarking van het gebruik van biosimilars en betere start/stopcriteria bij geneesmiddelen met een hoge variatie in het succespercentage.

Gepast gebruik van zorg

Ziekenhuizen, medisch specialisten en verzekeraars zetten zich gezamenlijk in om de groei in de dure geneesmiddelen af te remmen en zijn hierop aanspreekbaar. Bijvoorbeeld door samen actief te werken aan dosisoptimalisatie en het terugdringen van onnodig (langdurig) medicijngebruik. Op IT-gebied stellen NVZ en ZN een gezamenlijke agenda op om succesvolle IT-innovaties sneller op te schalen en de afhankelijkheid van dure ICT-systemen te verkleinen. In hoofdlijnenakkoord is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen. Het versnellen van zorgevaluatie en gepast gebruik is daarom onderdeel van de tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars gemaakte afspraken. 

Documenten & links

Vragen?

Miranda Kingma030 273 98 83

Programmamanager JuMP