Main content

VIPP 5: Nieuwe stap digitale uitwisseling medische gegevens

Persbericht

Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 die de afgelopen 3 jaar hoog op de agenda’s stonden van instellingen van medisch specialistische zorg. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hiermee zetten de instellingen van medisch specialistische zorg een volgende stap naar digitale uitwisseling van medische gegevens.

Doel VIPP 5

Waar VIPP 1 en 2 zich voornamelijk richten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, gaat VIPP 5 een stap verder. VIPP 5 gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de arts de informatie niet meer hoeft over te typen. En dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. VIPP 5 legt daarnaast de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO. 

PGO

Een PGO is een website of app, waarin een patiënt medische gegevens kan beheren en verzamelen en deze ook kan delen met anderen. In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat VIPP 5 zich specifiek richt op het realiseren van aansluiting bij het afsprakenstelsel van MedMij. Deze aansluiting garandeert dat de patiënt op een veilige manier over zijn medische gegevens kan beschikken in een PGO. 

Samenwerking landelijke partijen

Om VIPP 5 nog meer kracht bij te zetten trekken NFU, NVZ en ZKN gezamenlijk op binnen de regeling om de leden te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5 doelstellingen. De ondersteuning bestaat vooral uit monitoring, kennisuitwisseling, handvatten voor implementatie, leveranciersmanagement en het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen. 

Over VIPP 5

VIPP 5 is een gezamenlijk  implementatieprogramma van NFU, NVZ, ZKN. Dit houdt in dat VIPP 5 aansluit op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Het gaat om standaarden als de Basisgegevensset Zorg en standaarden voor uitwisseling met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving die vanuit het MedMij-programma ontwikkeld worden.

Logo VIPP5

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.