Main content

Potentieel vermijdbare sterfte ziekenhuizen stabiliseert

Persbericht

Na een forse daling is het aantal gevallen van potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade door een behandeling in het ziekenhuis gestabiliseerd. Dat blijkt uit de monitor Zorggerelateerde Schade van het Nivel.

Verdere verbetering vraagt een andere aanpak, vindt de NVZ. Niet met nog meer blauwdrukken, regels en controle. Het NVZ-programma Tijd voor Verbinding geeft hier invulling aan.

Zorg steeds complexer

NVZ-bestuurder John Taks: "Er is sprake van een stabilisatie, maar dat betekent niet dat we hier genoegen mee nemen. De patiënten die we in de ziekenhuizen behandelen zijn steeds ouder en de zorg die we kunnen leveren is steeds complexer. Dit kan een oorzaak zijn voor het uitblijven van een verdere daling. Om toch vervolgstappen te kunnen zetten kiezen we een andere aanpak." 

Potentieel vermijdbare schade en sterfte terugdringen

Het gezamenlijke doel is de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg verder terug te dringen. Hierbij is het wenselijk om de vermijdbare schade en sterfte naar 0 te brengen, maar de NVZ beseft gelijktijdig dat dit niet realistisch is. Zorgprofessionals doen er alles aan om onbedoelde schade zo veel mogelijk in te dammen. Het raakt hen, als de zorg die zij leveren een ongewenst resultaat heeft.

Faciliteer multidisciplinaire teamreflecties van zorgverleners

Een van de aanbevelingen van het Nivel is om multidisciplinaire teamreflecties van zorgverleners te faciliteren. De reflecties kunnen zich richten op wat goed ging en wat minder goed ging, en de omstandigheden die erbij een rol spelen. 

Taks: “Dit is erg belangrijk voor het leerproces. Tegelijkertijd constateert het Nivel de vermoeidheid van het personeel door de lange Covid-periode en het harde werken om deze crisis het hoofd te bieden. We zijn dan ook blij dat het onderzoek erop wijst dat er oog moet zijn voor het herstel van de zorgprofessionals omdat zij een stevige basis vormen voor patiëntveiligheid.” 
 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over patiëntveiligheid