Main content

NVZ-voorzitter: “Ziekenhuizen moeten meer kunnen investeren, anders loopt het vast”

Persbericht

Als een volgend kabinet na de verkiezingen niet bereid is fors te investeren in digitalisering, preventie, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid dreigt het zorgsysteem vast te lopen. NVZ-voorzitter Ad Melkert maakt zich grote zorgen: “Als we vasthouden aan de huidige situatie waarin door de financiële druk op de sector niet meer geïnvesteerd kan worden, komt het aanbod van zorg in het geding. Er moet nu iets gebeuren.”

Dat schrijft de NVZ voorafgaand aan de komende verkiezingen. De brief is een gezamenlijke verklaring (pdf) van Revalidatie Nederland (RN), de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Namens deze organisaties reageert de NVZ hiermee op de discussienota Zorg voor de Toekomst.

Koerswijziging

De NVZ pleit in haar reactie niet voor een ander stelsel, maar voor een koerswijziging. “Een nieuwe koers is onvermijdelijk vanwege een stijgende zorgvraag, de noodzaak voor investeringen in betere arbeidsvoorwaarden, preventie, duurzaamheid, digitalisering en nieuwe dure geneesmiddelen. Meer mensen worden ouder, dat is een groot goed. Dit maakt een beperkte stijging van de publieke uitgaven om goede patiëntenzorg te blijven waarborgen onvermijdelijk. We zullen nog meer moeten inzetten op gepaste zorg op de juiste plek; en ook op kostenbesparingen. Daarnaast vragen wij de komende regering om ruimte voor diepgaande investeringen. De uitdagingen voor de komende jaren zijn te groot, langer wachten is niet verantwoord”, aldus Melkert. 

Actieprogramma

De NVZ wil een actieprogramma in de zorg gebaseerd op een veranderagenda met een reëel investeringsbudget. Het aantrekken en behouden van voldoende medewerkers in de zorg heeft hierbij hoge prioriteit. Dit kan door voldoende ruimte te houden in de overheidskaders voor goede arbeidsvoorwaarden en door goede loopbaanperspectieven en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Door digitalisering slim in te zetten kan de werkdruk voor de medewerkers worden verlaagd, net als de zorglast voor patiënten. Preventie zou ondersteund moeten worden als onderdeel van de hele zorgketen. Volgens het RIVM is ongezond gedrag verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast. Daarnaast moeten de ziekenhuizen ook fors investeren in duurzame processen en gebouwen.

Regionale samenwerking  

De sleutel tot succes ligt volgens de NVZ in de overgang van concurrentie naar samenwerking binnen het huidige stelsel. Grote systeemwijzigingen zijn onverstandig en onnodig. Die zullen leiden tot vertraging en het opwerpen van nieuwe barrières. Melkert: “Geef aan de samenwerkende organisaties in de regio de kans om regie te voeren op basis van niet vrijblijvende bestuurlijke afspraken. In veel gevallen kan dit binnen de bestaande samenwerkingsregio rondom algemene ziekenhuizen worden georganiseerd. De hoofdzaak is dat integrale zorg in het verzorgingsgebied wordt geregeld en bestuurd zonder nieuwe lagen te creëren.”

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.