Main content

NVZ-voorzitter: “Zet applaus voor zorg om in langjarige investeringen”

Persbericht

De NVZ vraagt het nieuwe kabinet in een brief (pdf) om een ‘breed en langjarig investeringsakkoord voor de ziekenhuiszorg’. NVZ-voorzitter Ad Melkert wijst op de nieuwe realiteit: “De combinatie van vergrijzing, een groeiend arsenaal kostbare levensreddende behandelmethoden, digitale zorg, duurzaamheid, een toenemend tekort aan personeel en krimpende budgetten. Het is een mix die iedereen op termijn kwetsbaar kan maken. Het zijn geen verre uitzichten, we zitten er eigenlijk al middenin.”

Volgens Melkert zijn er oplossingen. Het ingeslagen pad hoeft daarbij niet te worden verlaten. “We hebben een veranderagenda nodig gebaseerd op 5 pijlers. Dat betekent:

  • Inzetten op preventie;
  • Arbeidsmarkt met marktconforme beloning;
  • Gepast gebruik;
  • Samenwerking, en dat ondersteund door de vijfde pijler: 
  • Een passende bekostiging.
     

Samen met overheid en zorgverzekeraars moeten we de komende jaren aan deze investeringsagenda werken.” De uitdagingen in het brede zorglandschap zijn volgens Melkert te groot om aan te kunnen binnen de huidige kaders.

Ziekenhuiszorg klaarmaken voor de toekomst

Volgens Melkert moet er in het regeerakkoord een forse post opgenomen worden voor de investeringen in de ziekenhuiszorg: “De zorgvraag in Nederland neemt toe terwijl de beroepsbevolking nagenoeg gelijk blijft. De druk op de ziekenhuizen en de medewerkers neemt daardoor al jaren toe. Als we nu niet vooruitkijken en handelen, komt het zorgaanbod in gevaar. Corona heeft iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Om de ziekenhuizen en de medewerkers te helpen zijn forse investeringen nodig in het behoud en aantrekken van medewerkers. Daarvoor is ongeveer €600 miljoen extra ruimte nodig voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. En een investeringsfonds ter ondersteuning van versnelde digitalisering, duurzaamheid en wetenschappelijk onderzoek. Dit is nodig voor innovaties gericht op gepast gebruik van zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Alleen met een forse veranderagenda kunnen we de ziekenhuiszorg toekomstbestendig houden. Hierover gaan wij graag het gesprek aan met het nieuwe kabinet.”

Samenwerking versus concurrentie

Grote systeemwijzigingen acht Melkert niet nodig. Wel is perspectief op de lange termijn een ‘must’. “Bijvoorbeeld contracten met zorgverzekeraars van minimaal 5 jaar. Hierdoor wordt rust en ruimte gecreëerd voor het investeren in verandering.” Dit vereist dat ziekenhuizen erop kunnen rekenen dat verzekeraars in de regio zorg op gelijkgerichte manier inkopen. De nieuwe regering zou dit moeten stimuleren door regionale samenwerking boven concurrentie te plaatsen omwille van goed georganiseerde, betaalbare en bereikbare patiëntenzorg. De waardering en het applaus hebben de medewerkers goed gedaan. “De ziekenhuizen doen een dringend beroep op het nieuwe kabinet om deze maatschappelijke waardering om te zetten in toekomstgerichte investeringen voor de zorg en voor de medewerkers in het hart van de zorg, in het belang van iedere Nederlander”, aldus Melkert.

Lees ook het interview in Trouw met Ad Melkert.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.