Main content

NVZ vindt tijdelijk verbod op consumentenvuurwerk niet genoeg

Persbericht

De NVZ wil een permanent verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het aantal mensen dat door legaal vuurwerk gewond raakten, steeg de afgelopen jaarwisseling tot 1300. Bij 5 mensen werd een oog verwijderd. Dit is onnodig en te voorkomen door te stoppen met consumentenvuurwerk. 

Het tijdelijk verbod dat nu aan de orde is, wordt voornamelijk overwogen om te voorkomen dat er naast coronapatiënten ook nog vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp komen en op de intensive care of elders in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Uit cijfers van voorgaande jaren weten we dat een grote groep Nederlanders enorme last heeft van de smog die vuurwerk veroorzaakt, naast de mensen die op een spoedeisende hulp belanden.

Onnodige werkdruk en kosten

Maar dat is niet het enige, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Uiteraard is het voor iedereen belangrijk dat er dit jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is aangekondigd. Dat helpt de werkdruk in deze COVID-19-tijd enorm te temperen. We kunnen onnodig vuurwerkletsel er eigenlijk ook niet bij hebben. Daarnaast gaat het elk jaar ook om miljoenen euro’s aan medische kosten die met zo’n verbod voorkomen worden.” Volgens de website Veiligheid.nl ontstond 81% van het letsel door legaal vuurwerk en ondanks maatregelen bleef een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers uit. Siervuurwerk veroorzaakte 55% van het letsel.

Helft slachtoffers onder de 20

Het overgrote deel van de slachtoffers bestond uit jongens of mannen: 85% van de SEH-bezoekers en 79% van de patiënten op de HAP. De helft van de vuurwerkletsels werd opgelopen door jongeren of kinderen onder de 20 jaar. Brandwonden en oogletsel kwamen zoals elk jaar weer het meest voor. Van alle slachtoffers op zowel de SEH-afdeling als de HAP had bijna 4 op de 10 (39%) een brandwond, en ruim een kwart (27%) oogletsel. Jongeren liepen relatief meer brandwonden op dan oudere slachtoffers, maar minder oogletsel. 

Onveiligste feest

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen zoals het uitdelen van veiligheidsbrillen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers. De Onderzoeksraad concludeerde al in 2017 dat de jaarwisseling op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar is. De stijgende lijn van de cijfers in de rapportages van Veiligheid.nl onderschrijven dat. Ook de cijfers rondom oogletsel dier de initiatiefnemers van het Vuurwerkmanifest jaarlijks publiceren, laten geen afname zien.   

Vuurwerkmanifest

In januari ondertekende de NVZ het vuurwerkmanifest dat al langer pleit voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Het manifest wordt gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties waaronder veel zorgorganisaties, beroepsverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties. 

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.