Main content

NVZ: snel inhaalzorg patiënt en ruimte voor hersteltijd personeel

Persbericht

Ziekenhuizen willen patiënten die door de coronacrisis lang moesten wachten op hun behandeling zo snel mogelijk helpen. Hiervoor hebben ziekenhuizen plannen gemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de hersteltijd van het ziekenhuispersoneel dat de afgelopen maanden onder extreem hoge druk heeft gewerkt. Dit stelt de NVZ in reactie op het plan over de inhaalzorg dat minister Van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt gelukkig af, maar dat gaat langzaam. Er liggen nog steeds meer dan 1.500 ernstige zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 500 op de intensive cares. De druk op ziekenhuismedewerkers en op de zorg houdt dus voorlopig aan.

Belang van patiënt staat voorop

Volgens NVZ-voorzitter Ad Melkert moet het belang van de patiënt om zo snel mogelijk te worden geholpen voor iedereen voorop staan. Samen met zorgverzekeraars kijken ziekenhuizen hoe ze de reguliere zorg weer zo veel mogelijk kunnen oppakken en uitgestelde zorg kunnen inhalen. Dit zal zo veel mogelijk binnen de regio moeten gebeuren. Per regio vindt afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars plaats hoe dat het beste kan worden georganiseerd. Ziekenhuizen willen in de tweede helft van 2021 veel behandelingen inhalen, met een mogelijke doorloop naar 2022.

Nieuwe opgave

Belangrijk is ook dat er voldoende rekening wordt gehouden met de hersteltijd van de ziekenhuismedewerkers. “Velen van hen werken al meer dan een jaar onder extreem hoge druk om de zorg aan corona- en niet-coronapatiënten in de lucht te houden. Hun inzet en inbreng is cruciaal geweest om Nederland door de coronacrisis te loodsen. Zij verdienen alle lof en waardering voor deze uitzonderlijke prestatie, maar hebben ook hersteltijd nodig voor de volgende inhaalopgave”, aldus Melkert. “We zullen de ziekenhuismedewerkers nadrukkelijk betrekken bij de vervolgaanpak.”

Structurele beloning

Belangrijk is dat het kabinet ziekenhuizen en hun medewerkers de ruimte biedt om zich de komende tijd ook echt te kunnen richten op de reguliere zorg en het inhalen van uitgestelde zorg. De NVZ pleit daarbij voor meer ruimte in de Rijksbegroting voor een passende en structurele verbetering van de beloning en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. 

Ad Melkert vertelde ook in NPO Radio 1 over de inhaalzorg en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor ziekenhuispersoneel. Luister het fragment terug:

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.