Main content

NVZ-bestuur bekrachtigt nieuwe Cao Ziekenhuizen

Persbericht

Het bestuur van de NVZ heeft op vrijdag 25 februari de nieuwe Cao Ziekenhuizen definitief bekrachtigd. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in en loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023.

Eerder stemden de leden van de vakbonden FNV en CNV en de ledenvergadering van de NVZ in met de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Later volgden ook de vakbonden FBZ en NU’91. Met het besluit van het NVZ-bestuur is er nu definitief een nieuwe cao.

Structurele salarisverhoging

Ziekenhuismedewerkers krijgen een structurele salarisverhoging van minimaal 2% met uitschieters naar meer dan 7%. De zogenoemde middengroepen waar onder andere verpleegkundigen toe behoren, lopen een aanzienlijk deel van de geconstateerde salarisachterstand in. Het minimumloon gaat omhoog naar €13,- per uur.

Betere werkomstandigheden

NVZ-delegatieleider Anita Arts is tevreden: "We hebben met deze cao belangrijke stappen gezet in het belang van onze medewerkers. Werken in de zorg is betekenisvol. Maar betere werkomstandigheden, meer professionele ruimte en betere arbeidsvoorwaarden zijn nodig om met plezier in een ziekenhuis te blijven werken. Aan duurzame inzetbaarheid gaan we hard werken de komende jaren, samen met medewerkers en vakbonden."

Loonsverhoging middengroepen

De NVZ heeft in deze overeenkomst onder meer nadrukkelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het SER-rapport 'Aan de slag voor de zorg'. In dit rapport wordt aangegeven dat vooral de middengroepen niet marktconform worden beloond. Voor de genoemde groepen, SEH- en IC-professionals en operatieassistenten A, wordt de salarisachterstand in deze cao substantieel verkleind: zij krijgen een aantrekkelijke structurele loonsverhoging. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van €250,-. 

Verminderen van werkdruk

De nieuwe Cao Ziekenhuizen staat in het teken van het verminderen van 3 dingen:

  • Werkbelasting
  • Meer rust in de roosters
  • Overwerk sneller uitbetalen.

Ook worden onregelmatige diensten in deze nieuwe cao een stuk beter beloond. Vanaf 1 juli 2022 geldt bovendien dat, wanneer de medewerker op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek, de bereikbaarheidsdienst voortaan wordt vergoed als een aanwezigheidsdienst. 

Duurzame inzetbaarheid medewerkers 

De instellingen krijgen de ruimte om te besluiten dat medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten, 3 jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd op eigen verzoek kunnen stoppen met werken en gebruikmaken van een zogenaamde RVU-uitkering. Zorginstellingen zijn verplicht om maatregelen te nemen voor alle leeftijdsgroepen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. 

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.