Main content

NVZ-bestuur akkoord met cao-resultaat

Persbericht

Op 20 december stemde het NVZ-bestuur in met het resultaat van de cao-onderhandelingen voor de periode van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. Het onderhandelingsresultaat werd gisteren voorgelegd aan de leden.

Tijdens de raadpleging vroegen de leden indringend aandacht voor de financiële risico’s die het cao-resultaat met zich meebrengt. Het NVZ-bestuur heeft dit als opdracht op zich genomen en zal zich maximaal inspannen om op korte termijn een aanpak te formuleren waarmee de financiële risico’s kunnen worden ondervangen die investeringen, arbeidsplaatsen en het rendement van ziekenhuizen bedreigen. Er is immers ruim 200 miljoen euro meer nodig, dan bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 werd verondersteld. Met het cao-resultaat werd een intensief overlegtraject afgerond, waarbij leden op verschillende momenten werden geïnformeerd en betrokken.

De NVZ vindt dat het cao-resultaat de terechte waardering voor het werk van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals reflecteert. In het voorstel is eveneens aandacht voor het verlichten van de hoge werkdruk. Om deze cao en de ambities uit het hoofdlijnenakkoord te kunnen uitvoeren, is de beschikbaarheid en motivatie van zorgprofessionals, in combinatie met aanvullende investeringen in ICT, opleidingen en innovatie, immers cruciaal.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.