Main content

Nieuwe website geeft impuls aan Rookvrije Zorg

Persbericht

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat de hele zorg rookvrij is in 2030. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen is op 4 december de website Rookvrijezorg.com officieel gelanceerd. De website bevat best practices uit algemene en academische ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en GGZ-instellingen die al een rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd of daarin een aardig eind op weg zijn.

Ziekenhuizen rookvrij

De website is een initiatief van koepelorganisaties NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), GGZ Nederland en Verslavingskunde Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut. In 2025 zijn alle ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen rookvrij. Voor de verslavingszorg is afgesproken dat instellingen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland in 2020 rookvrij zijn. Uiterlijk in 2025 zijn alle GGZ-instellingen aangesloten bij GGZ Nederland rookvrij.

Rookvrije Zorg

Charles Wijnker directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS gaf het startsein voor de vernieuwde website in het bijzijn van alle initiatiefnemers. ‘De Rookvrije Zorg is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord waar zichtbaar grote stappen worden gezet. Vier grote koepelorganisaties uit de zorg zijn in dit eerste jaar al aangehaakt en het streven voor 2020 is het initiatief Rookvrije Zorg uit te breiden naar andere zorgsectoren. De website biedt hen een schat aan relevante informatie en documentatie. Zorginstellingen die komend jaar rookvrij gaan worden kunnen daar zeker hun voordeel mee doen.’

Handige tips

Esther Croes, arts-epidemioloog van het Trimbos-instituut: ‘De website biedt handige tips and tricks voor het rookvrij maken van zorginstellingen. Van beleids- en communicatieplannen tot checklists, informatie over rookstop-ondersteuning en een wachtkamerfilmpje. Een enthousiaste groep zorginstellingen heeft deze tools ontwikkeld en in hun dagelijkse praktijk toegepast. Zij laten zien dat een rookvrije zorg kan!'

Ook rookvrij worden? Ga naar Rookvrijezorg.com of mail naar rookvrijezorg@trimbos.nl.

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.