Main content

Investeringsruimte ziekenhuizen verdampt door prijsstijgingen

Persbericht

Nederlandse ziekenhuizen worden geconfronteerd met meer dan €500 miljoen kostenstijgingen zonder dat daar de benodigde extra opbrengsten tegenover staan. Hierdoor verliezen ziekenhuizen bijna alle ruimte voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid, ICT en passende zorg. Dit blijkt uit een Impactstudie Prijsstijgingen Ziekenhuizen (pdf) uitgevoerd door de inkoopcoöperatie Intrakoop en de NVZ. 68 van de 103 benaderde instellingen leverden cijfers aan.

Prijsstijgingen lopen op

De impactstudie brengt de prijsstijgingen van 17 inkoopgerelateerde kostensoorten in kaart, variërend van personeelskosten, inkoopkosten, voeding, energie en onderhoud. Volgens Intrakoop en de NVZ laat de impactstudie aanzienlijke prijsstijgingen zien. De totale kosten stijgen gemiddeld met 5,8% ten opzichte van 2021 tot bijna een half miljard euro. 

Impact

Om de totale impact van de kostenstijging te kunnen duiden, moet  het worden afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte in het macrokader. Zorginstellingen worden door de overheid gecompenseerd voor loon- en prijsbijstellingen. De prijsstijgingen deden zich voor nadat de prijsindex al was bepaald. Hierdoor ontstaat er een negatieve impact op het resultaat van de ziekenhuizen van €298 miljoen euro. Met een gemiddeld jaarlijks rendement van 1,5% voor de ziekenhuizen, betekent dit dat het rendement verdampt en er nauwelijks ruimte overblijft om broodnodige investeringen te doen.

Grootste stijgers bij energie

Ingezoomd op de kostenontwikkeling is de procentuele prijsstijgingen het grootst bij de post energie (43,8%) gevolgd door kantoorbenodigdheden, vervoerskosten en voedingsmiddelen. In totaal bedragen de inkoopkosten van de Nederlandse algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in 2021 €8,4 miljard. Met een gemiddelde prijsstijging van 5,8% betekent dit een kostenstijging van een half miljard euro. Bekijk de Impactstudie Prijsstijgingen Ziekenhuizen (pdf). 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over sectorontwikkeling